Aktuality

Dne 17. února 2010 vznikla tato webová prezentace, která jak doufáme, Vám  bude přinášet dobré zprávy a zajímavé informace pro Váš aktivní život.Převodníková tabulka pojmů od Jaroslava Maxmiliána Kašparů

přidáno: 4. 4. 2021 6:05, autor: Neznámý uživatel

JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA 

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
 * pýchu
 * lakomství
 * závist
 * hněv
 * smilstvo
 * nestřídmost
 * lenost. 
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:
* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
 * z lakomství zákon ekonomiky;
 * nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
 * závist v boj o spravedlnost;
 * hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
 * smilstvo v prevenci proti neurózám;
 * lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. 

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:
 hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
 okrádání definované jako svobodný trh,
 zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
 neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků. 
Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že: 
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, 
tolerance se proměnila v ustupování zlu a 
korektnost v povinný názorový koridor. 
Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c

Přednášky Virtuální U3V

přidáno: 1. 2. 2021 1:46, autor: Neznámý uživatel


Křesťanská ikonografie a hagiografie:

Témata přednášek:
1. Základy křesťanské ikonografie
2. Ikonografie Panny Marie
3. Ikonografie Krista I.
4. Ikonografie Krista II.
5. Ikonografie andělů a Nejsvětější Trojice
6. Ikonografie světcůPOZORUHODNÝ SVĚT HUB 

Termíny spuštění přednášek:
1. přednáška 1. února 2021 Co jsou houby a kam patří
2. přednáška 15. února 2021 Znaky hub, jejich tvarová rozmanitost a vlastnosti
3. přednáška 1. března 2021 Houby od jara do zimy
4. přednáška 15. března 2021 Jedovaté a potenciálně nebezpečné houby
5. přednáška 29. března 2021 Využití a zpracování hub v kuchyni
6. přednáška 12. dubna 2021 Zdravotně prospěšné houby

Více informací naleznete na webu spolku Klub Aktiv: http://www.klubaktiv.cz/vu3v/vu3v_ls2021

Nové sídlo KR seniorů

přidáno: 6. 9. 2020 12:20, autor: Neznámý uživatel

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje p. s.

Boženy Němcové 1824/8

370 01 České Budějovice

tlf. č.: 776 060 845

Poezie Pavla Řeháka

přidáno: 28. 2. 2020 3:37, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 18. 12. 2020 23:55 ]

DĚDA

Děda vypráví střípky svého života a moudrost předává

V těžkých chvílích ti sílu dodává

Je stabilním ostrovem v bouři neklidu

Aby ses mohl podívat vždycky dopředu

Někdy se zbytečně budoucnosti obáváš

A rukama přitom bezradně rozkládáš

Děda tě se shovívavým úsměvem pohladí

A vlídným slovem vždy dobře poradí

Zkušeností má přece na rozdávání

Vyzařují mocně z jeho teplých dlaní

Víš, že se o něj můžeš vždycky opřít

Lásku a porozumění v jeho náruči najít

Nenechá tě nikdy padnout na zem

A svět kolem je jednodušší rázem

I když tě po čase už nemůže držet za ruku

V duchu zůstane navždy s tebou jak třešeň v jarním rozpuku 

Pavel Řehák

Poezie Pavla Řeháka

přidáno: 28. 2. 2020 3:34, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 18. 12. 2020 23:56 ]

MÁMA

Máma, to je to první slůvko po narození

Něžné tak, že lepšího na světě není

Provází mě celý život dnes a denně

Postupně nabývá na svojí ceně

Tak, jak stárneš, člověče

Pán Bůh ti občas “oplatky” upeče

Máma tě nikdy nezradí

Pokud sklouzneš do mechu nebo kapradí

Svou láskou tě provází celý život

Nepostaví proti tobě ostnatý plot

Pomáhá ti, jak jí síly stačí

Tu káru života před sebou tlačí

A pak, když tě fyzicky opustí

Slzy na hrobě jejím tiše zašustí

Ale myšlenkami je stále s tebou

 A nikdy tě neopustí, i když tě ruce zebou

 Pomodlím se při vzpomínkách na ní

 A pohladím ten kámen studený teplou dlaní... 

 Pavel Řehák

                                                                                                                                                                    

Tradiční setkání u prezidenta

přidáno: 5. 11. 2019 4:25, autor: Neznámý uživatel

Dne 8.10.2019 proběhlo setkání delegace seniorů sdružené pod Radou seniorů ČR  s panem prezidentem ČR. Setkání bylo spojeno s prohlídkou reprezentačních místností hradu a Svatovítské katedrály. Jsem ráda, že jsem se mohla této akce zúčastnit.

 
Marie Řeháková

Koncert "Má Vlast" v Rudolfinu

přidáno: 5. 11. 2019 4:20, autor: Neznámý uživatel

Po delší době jsme navštívili Rudolfinum. Tentokrát s poslechem nádherného koncertu České filharmonie. Dílo 'Má Vlast' pod vedením světoznámého dirigenta Semjona Byčkova jsme vyslechli v plném znění.

 
Nádherný zážitek!
 
Těšíme se na další koncerty, v novém roce.
 
Marie Řeháková

Můj dům, můj hrad

přidáno: 2. 11. 2019 21:31, autor: Neznámý uživatel

Přednáška 1.11.2019 - Ing. Jiří Zabranský


Přednesl historii po předcích zděděné chalupy v Cehnicích. V nalezených písemnostech a v

průběhu bádání v archivech nalezl informace o genealogii rodu a historickém vývoji obce.

Děti bez lásky

přidáno: 2. 11. 2019 21:29, autor: Neznámý uživatel

Přednáška 18.10.2019  -  doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.


O výchově a duši dětí vyrůstajících mimo láskyplné vztahy. 


Vyrovnaný vývoj dítěte probíhá v 5. etapách:


1. mateřská láska do 6.let

2. osamostatnění dítěte - důležitý vliv otce

3. období 11-12 let

4. období dozrávání

5. období do 24.let

Po Malši

přidáno: 2. 11. 2019 21:27, autor: Neznámý uživatel

Přednáška 4.10.2019   -  Mgr. Václav Dolanský

Přednášející nás provedl krásnou přírodou v krajině kolem řeky Malše. Prožitek byl
umocněn skvělými fotografiemi přednášejícího.

1-10 of 206

Comments