Aktuality‎ > ‎

Ámos anebo o tom, kterak Nový a Starý zákon totéž říkati ráčí...

přidáno: 11. 10. 2015 20:25, autor: Neznámý uživatel
9.10.2015   přednášel ThLic. Adam Meckerle, Th.D.

První přednáška letošního semestru byla věnována proroku Ámosovi a jeho knize Ámos. Prorok žil a působil ve 2.pol. 8.stol. před Kr. v Izraeli. Byla to doba ekonomické a politické prosperity, kdy Izraelité žili v blahobytu. Ámos vnímá letargii a pošetilou spokojenost a snaží se Izraelce přivést zpátky k Bohu.

Comments