Aktuality‎ > ‎

Cyril a Metoděj

přidáno: 10. 3. 2016 3:02, autor: Neznámý uživatel
- počátky křesťanství na našem území. Přednášel 4.3.2016 prof. Martin Weis, Th.D.

Zmínky o území, které je dnes naší vlastí se sporadicky vyskytují v dílech římských kronikářů, případně vojevůdců jen když se toto území dostalo do sféry vojensko-ekonomických zájmů Říma. První zmínka o pronikání křesťanství k nám je "Životopis sv. Ambrože". V r.845 se konal v Řezně křest 14 "boemanských vojvodů". Nejstarší dějiny Slovanů, které se mohou vztahovat k našemu území jsou zachyceny v "Kronice Fredegara" a " Cesta Dagoberti". Do Evropy přicházejí  iro-skotští misionáři, kteří šířili křesťanství i na území Velkomoravské říše. Kníže Rostislav pozval prostřednictvím císaře Byzanstké říše Cyrila a Metoděje, ti zavedli církevní liturgii ve staroslověnštině. Dcera Boleslava I. Mlada  přivezla z Říma povolení papeže Jana VIII ke zřízení biskupství v Praze a ke zřízení 1. ženského kláštera při kostele sv. Jiří.

Comments