Aktuality‎ > ‎

Konference u příležitosti 20. výročí U3V a 15. výročí Ka U3V

přidáno: 30. 11. 2012 21:18, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 30. 11. 2012 21:30 ]
se konala 29.11.2012 v aule Jihočeské univerzity. Program slavnostního setkání byl nabit emocemi a jednotlivé projevy vystupujících měly náboj srdečního vyznání, který ještě podtrhlo vystoupení dětí z Arpidy. Konferenci moderovala a pečlivě řídila paní doc. Jana Šemberová za dokonalé asistence paní magistry Andrei Březinové. Pro všechny přítomné to byl obohacující zážitek a zjištění, že i ve stáří je možné užívat si každého dne i jinak, než nemocemi.


Projev předsedkyně klubu Jany Řezáčové:

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, 

dovoluji si Vás pozdravit jménem Klubu absolventů U3V Zdravotně sociální fakulty a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Mottem činnosti Klubu absolventů U3V by mohl být citát římského filosofa: „K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní.“

Je známo, že kvalita života je určována celým souborem faktorů. Tím nejpodstatnějším je být neustále činný. Tento faktor se snaží členové Klubu absolventů naplňovat vrchovatě.

Když v roce 1995 ukončili první absolventi U3V na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity tříleté studium z oboru Péče o člověka a jeho zdraví, začali zvažovat, co dál. Chtěli ve vzdělávání pokračovat. Z iniciativy paní Růženy Somrové byl vytvořen v r. 1996 přípravný výbor a v červnu t.r. začal Klub za jejího předsednictví pracovat. Programem klubu bylo pokračovat jak v dalším vzdělávání, tak v kontaktech se Zdravotně sociální fakultou. Tento klub by nemohl fungovat bez podpory vedení Zdravotně sociální fakulty, zejména její děkanky doc. PhDr. Jany Šemberové, CSc.

Byla dohodnuta osnova vzdělávacího cyklu přednášek bez zkoušek a za podpory rektora JU doc. Jiřího Divíška byly požádány ostatní fakulty, zda by jejich vyučující mohli přednášet pro absolventy U3V. Vzdělávací program byl obohacen o fakultativní zájezdy a společenské akce jako mezinárodní setkání seniorských studentů pod záštitou Mezinárodní asociace pro kulturní výměnu seniorů se sídlem v Barceloně.

V roce 2002/2003 došlo ke spojení absolventů U3V Zdravotně sociální fakulty a Teologické fakulty JU do jednoho klubu a pokračovali společně v již zavedené činnosti posílené o duchovní rozměr přednášek.

Výbor Klubu absolventů pod vedením předsedkyně paní Růženy Somrové dále spolupracoval s oběma fakultami na zajištění vzdělávacích programů a na společenské úrovni se věnoval i mezinárodním kontaktům. Pokračovaly semináře, konference a exkurze. V rámci akce „Adopce na dálku“, kterou organizovali studenti TF, byla zorganizována finanční pomoc  Indickému chlapci i mezi členy klubu.

Klub se dobře rozvíjel, když ho postihla smutná událost.

Dne 8.5.2009 nečekaně zemřela jeho zakladatelka, paní Růžena Somrová. Podařilo se, že Klub v započaté činnosti dál pokračoval.

V únoru 2010 vznikly jeho webové stránky. Klub se za 15 roků rozrostl, má už více než 100   členů, takže rychlá komunikace pomocí webových stránek je nanejvýš potřebná. Na webových stránkách je dokumentována činnost klubu a stránky webu jsou navštěvovány nejen členy klubu. Jsou v nich uveřejněny aktuality, vzdělávací programy, dokumenty, fotoalbum a další důležité a zajímavé informace. Můžete je navštívit na adrese www.kau3v.cz

Historie klubu je zaznamenávána v písemné formě v kronikách už od jeho založení a pokračuje dodnes.

Na začátku akademického roku 2010/11 byl zvolen nový výbor ve složení: členky klubu: Marie Ludikarová a Miloslava Kruchňová

předsedkyně: Jana Řezáčová, místopředsedkyně: Marie Macháčková, jednatelka: Magda Kačerová, hospodářka: Marie Řeháková a kronikářka: Mgr. Věra Bělochová. Tento výbor pracuje pro klub dodnes.

Za připomínku stojí, že v Seniorském senátu při radě města Českých Budějovic, jako poradního orgánu ve věcech týkajících se kvality života starší generace města Českých Budějovic, pracuje členka klubu, paní Miloslava Kruchňová. 

Kvalitu a tvorbu studijních programů zajišťují pro Klub doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. za Zdravotně sociální fakultu a na Teologické fakultě paní Mgr. Helena Machulová ve spolupráci s přednášejícími.

Členové klubu kromě pravidelných přednášek rádi navštěvují řadu vzdělávacích modulů. Velkou návštěvnost mají kurzy historie, kurz psychologický, výtvarný, počítačové kurzy a kurz trénování paměti. Členky klubu získaly první místo v soutěži v trénování paměti před družstvem studentů denního studia. Výjimečnou událostí byla možnost naslouchat přednáškám prof. Hilského na Filosofické fakultě o jeho překladatelské činnosti a rozborech Shakespearových her.

Významnou složkou činnosti klubu jsou mimopřednáškové aktivity. Každoročně navštěvujeme Solné lázně v Gmündu, mezi kulturní akce patří návštěva Národního divadla a exkurze do České televize, výstava Rožmberský rok v Praze a Europa Jagellonica v Kutné

Hoře. Hezké vzpomínky máme na návštěvu Benešovy vily v Sezimově Ústí a zámku Sidonie Nádherné ve Vrchotových Janovicích, které předcházela přednáška Mgr. Zdeňka Bezecného. Líbila se také návštěva výstavy Kremelského pokladu Romanovců na Pražském Hradě, Čapkovy Strže a Muzeum TGM v Lánech.

V letošním roce chystáme adventní  návštěvu Vídně, koupání do Solných lázní v Gmündu, návštěvu představení Divadla na Jezerce v Praze, zámku Kuks, tradiční Vánoční posezení a další akce.

Z uvedeného vyplývá, že za 15 let nepřetržitého trvání Klubu absolventů U3V se jeho členové rádi setkávají při různých aktivitách jak vzdělávacích, tak společenských. Jsme obklopeni většinou pozitivně naladěnými lidmi, snažíme se netrápit se věcmi, které nemůžeme změnit. V přátelských setkáváních nacházíme radost a pozitivní pohled na budoucnost.

Děkuji za pozornost.

Comments