Aktuality‎ > ‎

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 1.10.

přidáno: 7. 10. 2017 23:16, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 30. 1. 2018 19:50 ]
"Slavíme" Mezinárodní den seniorů.

Slovo slavíme jsem dal do uvozovek, protože si nejsem zcela jist, zda tento svátek starší části naší populace opravdu slavíme či nikoli.
Popravdě se kloním spíše k té druhé variantě. Ve sdělovacích prostředcích zmínku o tomto svátku hledám marně. Na facebooku jsem si přečetl pouze příspěvek předsedkyně Asociace krajů ČR paní Jany Vildumetzové, který nám tento významný mezinárodní svátek připomínal. U paní předsedkyně to není nic neobvyklého, neboť se seniorům ve své agendě věnuje celkem pravidelně. Na seniory také nezapomíná ani pan Josef Středula, i když to v jeho pozici předsedy odboru není hlavní agenda.
Také hejtmanka Jihočeského kraje paní Ivana Stráská se pravidelně účastní na akcích seniorů.
Seniorské záležitosti však rozhodně nepatří do mainstreamu činnosti většiny našich politiků, ačkoli senioři tvoří už více než třetinu naší populace a v nedaleké budoucnosti se budou blížit její polovině.
Senioři také tvoří téměř polovinu voličské základny, což jak se zdá, politické strany příliš nevnímají.
V našem společenském životě stále dominuje kult dravého mládí a úspěchu měřeného penězi a majetkem dosaženého mnohdy žraločím a nelítostným tahem na branku.
Senioři se tímhle predátorským způsobem neprosazují a dostávají se tak často na okraj společenského dění.
Přitom respekt ke starším lidem, využívání jejich životních zkušeností a moudrosti patřily odjakživa ke každé vyspělé civilizaci v dějinách lidstva.
Senioři mají široké spektrum různých sdružení a zájmových organizací, jež mají reprezentovat a hlavně prosazovat jejich zájmy.
Paradoxně právě díky této značné roztříštěnosti a tím pádem i nekoordinovanosti, postrádá prosazování zájmů seniorů mnohdy dostatečnou efektivnost a účinnost.
Dochází pak kupříkladu k mezigeneračním tenzím a zkreslování informací o činnosti a životě našich seniorů.
Jak omezit tyto negativní jevy a jak jim do budoucna zabránit?
Jak posílit účast seniorů na životě v naší společnosti a jejích rozhodovacích procesech?
Žijeme v demokratické České republice.
Proto se nabízí "jednoduché" řešení - založení politické strany seniorů, která bude přímo a nikoli zprostředkovaně prosazovat jejich zájmy na půdě parlamentu a ve vládě.
Volební potenciál je značný neřkuli výjimečný - blížící se majoritní většině.
K tomu bude třeba oprostit se od negativních minulých jevů, jakým byla třeba éra pojídání brouků pana Kremličky, a začít poctivě pracovat na koncentraci seniorského hnutí, sjednocení cílů a snah na jejich prosazování.
Gratuluji seniorům k svátku a přeji hodně úspěchů v jejich snahách o pevném zakotvení ve společnosti na místě, které jim právem patří!

Pavel Řehák

Comments