Aktuality‎ > ‎

Přednáška 7.11.2O14

přidáno: 7. 11. 2014 12:50, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 7. 11. 2014 23:27 ]

Dějiny Palestiny v době vzniku Nového zákona  

Přednesl   ThLic.Július Pavelčík, Th.D.  

Nový zákon byl napsán mezi léty 5O - 125 n.l.  Přednáška se týkala období od vlády Heroda Velikého Asi od r. 4O př.n.l. Palestina nebyla národnostně jednotná a ani židovské obyvatelstvo nemělo jednotný cíl. Očekával se příchod Mesiáše, který měl především zbavit Židy římské nadvlády. To vedlo k menším i větším povstáním, nakonec k Židovské válce, pádu Jeruzaléma, zničení Chrámu a ovládnutí Palestiny Římany.

Dobytím Mosady  Římskými vojsky v r.74 n.l. ztratili Židé nárok na svoji vlastní zem. 

Dr.Pavelčík doporučuje k tématu následující literaturu:,

„Posielam Vám pár titulov, z toho dva sú dostupné na internete vo fomáte pdf (v prípade Schäfera na portáli "ulozto.cz", kde treba pre stiahnutie zadať do obdĺžnika znaky, ktoré sa objavia na obrazovke)

Segalla, G., Historické panoráma Nového zákona, Svitavy: Trinitas/Křesťanská akademie Řím, 1998.

Ryšková, M., Doba Ježíše nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona, Praha: Karolinum, 2008. 

Schäfer, P., Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Praha: Vyšehrad, 2003. (http://www.ulozto.cz/xx2qaAs/dejiny-zidu-v-antice-peter-schafer-pdf) 

Mánek, J., Když Pilát spravoval Judsko, Praha: Blahoslav, 1980.

 (http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fklimesova.mysteria.cz%2Fpresun%2Fmanek_jindrich_kdyz_pilat_spravoval_judsko.pdf&ei=_elcVLmjA429abGNgIgG&usg=AFQjCNFq48h4kqJPrH1MLzLp9A6AM5at4w&bvm=bv.79184187,d.d2s)

Comments