Aktuality‎ > ‎

Přednáška na téma

přidáno: 2. 5. 2014 4:43, autor: Neznámý uživatel
"Církevní umění - malířství, sochařství, hudba"
, kterou přednesl Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. 25.4.2014, nám přiblížila  význam umění pro nábožensky založené věřící, především příslušníky katolické církve.

Ex 20, 4: "Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit."

Roku  787 Nicejský koncil rozhodl, že úcta patří tomu, koho obraz představuje, ne obrazu samotnému. Umění je ve službách pocty vzdávané Bohu. To znamená, že již bylo možno znázorňovat Ježíše a ostatní svaté.

Se sakrálním uměním se setkáváme ve všech kulturách, například východní umění se zabývá především předměty, které jsou součástí ritu. V křesťanském náboženství je hlavní oblastí sakrálního umění umění liturgické a místem liturgického dění je kostel. Zde se setkáváme s uměním architektury. Slavení liturgie je doprovázeno hudbou, hrou varhan a zpěvem. Nechybí tu ani výtvarné umění, obrazy a sochy. Slavení liturgie vyžaduje také umění výslovnosti, liturgická roucha, knihy, nádoby, svícny atd.


Comments