Aktuality‎ > ‎

Přednáška na téma etiky -

přidáno: 27. 5. 2012 3:46, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 23. 9. 2014 19:46 ]
"Ctnostný život- přežitek minulosti nebo aktuální výzva?" 25.5.2012 přednesl děkan Teologické fakulty doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Ctnost se získává těžko, ale také se těžko ztrácí. Habitus (trvalá dispozice) dobrého jednání je víceméně trvalý sklon k dobrému jednání. Získává se učením, opakováním, cvičením.

Přístupy k etice:

1) etika ctnosti (klasický přístup, máme se snažit jednat v souladu s tím, jak by jednal 
    moudrý člověk)
2) deontologická - dává důraz na povinnost (Kant)
3) konsekvencialismus - dává důraz na důsledky jednání


Druhy ctností:
1) rozumové- kultivace rozumu, dobře rozumově poznávat
2) mravní - kultivace apetitivních sil v souladu s rozumem, schopnost pohotově správně jednat (jedinec vyhledává, to
   co má kladnou biologickou hodnotu (jídlo, partner). Mezi hlavní postižení apetitivní složky lidské osobnosti patří
   poruchy nálady, úzkostné poruchy a fobie.
3) teologické - kultivace osobnosti s ohledem na transcendentní cíl

-
Comments