Aktuality‎ > ‎

Přednáška "Počátky Českobudějovické diecéze"

přidáno: 24. 2. 2012 4:44, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 23. 9. 2014 19:52 ]
se uskutečnila 24.2.2012 a přednesl ji PhDr. Rudolf Svoboda, Th.D. Před vznikem českobudějovické diecéze spadalo její území pod správu arcidiecéze pražské. Českobudějovická diecéze vznikla na přání císaře Josefa II., který v r.1783 jmenoval jejím biskupem hraběte Jana Prokopa Schaaffgotscheho /1785-1813/. Katedrálou nové diecéze se stal dosavadní kostel sv. Mikuláše. Biskupskou rezidencí se měl původně stát dominikánský konvent. Přestavba staré stavby by byla příliš finančně nákladná, bylo tedy rozhodnuto, že se v ní usídlí piaristé a biskup se přesunul do jejich novějšího kláštera.
V tomto období probíhalo mnoho společenských změn. Reformovala se armáda, školství a také církev. Biskup Schaaffgotsche založil v Budějovicích kněžský seminář, kde podmínkou pro vysvěcení byla i znalost českého jazyka neboť diecéze měla většinu obyvatel mluvících českým jazykem (i když samotné Budějovice zůstávaly městem s obyvateli mluvícími převážně německy). 

Po přestávce přednášel prof. ThLic.PaedDr. Martin Weis,Th.D. o dvou význačných Jihočeských osobnostech.

Jan Žižka z Trocnova /1360 - 1424/

Byl významný husitský vojevůdce. Životopisci mají na jeho osobu a působení protichůdné názory:


 Druhou významnou jihočeskou osobností byl profesor Jaroslav Kadlec.

Comments