Aktuality‎ > ‎

Přednášku na téma „Církev v konfliktu s vědou?“

přidáno: 10. 10. 2014 19:56, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 13. 10. 2014 3:45 ]
přednesl doc.RNDr.Ing.Josef Rajchard, Ph.D.

Vzhledem ke své profesi se zabýval spíše oblastí biologie, ale došlo i na astronomii a fyziku. Po celý středověk bylo veškeré bádání, týkající se přírodních věd, v souladu s církví. S novověkem přicházely konflikty. Teorie Giordana Bruna a Galilea Galileiho byly v rozporu s některými tvrzeními bible. Velké výhrady pak přineslo učení Charlese Darwina. Dnes máme ohromující znalosti z různých oborů a přesto, nebo právě proto, mnoho uznávaných vědců pevně věří v Boha. A stanovisko církve, vyslovené na II. Vatikánském koncilu, zní: Věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha. Církev rovněž připomíná, že citát z bible „člověk je pánem tvorstva“ současně znamená, že jsme také jeho opatrovníky, nikoli pouze uživateli. 

Text M. Kroutlová

Foto S. Kruchňová

Comments