Aktuality‎ > ‎

Přednášku "Poznání a posuzování osobnosti"

přidáno: 27. 10. 2012 23:21, autor: Neznámý uživatel
si mohli posluchači poslechnout 26.10.2012. Přednášející Mgr. Milan Veselý začal otázkami řeckého filosofa Thálese, které dal svým žákům: "Co je nejtěžší na celém světě?", "Co je nejlehčí na celém světě? a "Co je to Bůh?" Tháles si také odpověděl. Nejtěžší je, poznat sám sebe, nejlehčí je dát radu tomu druhému a Bůh je to, co nemá ani začátek ani konec.
Mgr. Veselý vysvětlil pojmy jako jsou vědomí, sebeuvědomění, vůle člověka, vztahy osobností i vztahy společenské, co je IT, EGO a SUPEREGO.
Z jeho myšlenek:Slova vnímáme jinak, když jsme zdraví nebo nemocní. Zabýváme se historií, abychom pochopili současnost a zabýváme se současností, abychom poznali budoucnost. Nemusíme souhlasit, ale musíme dát druhému možnost říct svůj názor. Slova rozvíjí emoce, které v nás jsou. Je dobré být pro okolí čitelný. 

Comments