Aktuality‎ > ‎

Převodníková tabulka pojmů od Jaroslava Maxmiliána Kašparů

přidáno: 4. 4. 2021 6:05, autor: Neznámý uživatel
JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA 

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
 * pýchu
 * lakomství
 * závist
 * hněv
 * smilstvo
 * nestřídmost
 * lenost. 
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:
* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
 * z lakomství zákon ekonomiky;
 * nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
 * závist v boj o spravedlnost;
 * hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
 * smilstvo v prevenci proti neurózám;
 * lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. 

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:
 hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
 okrádání definované jako svobodný trh,
 zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
 neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků. 
Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že: 
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, 
tolerance se proměnila v ustupování zlu a 
korektnost v povinný názorový koridor. 
Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c
Comments