Aktuality‎ > ‎

Promoce absolventů U3V na TF

přidáno: 3. 7. 2013 6:39, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 10. 8. 2013 9:21 ]

V pondělí 1.7.2013 jsme se mohli zúčastnit slavnostní promoce v koncertní síní O. Jeremiáše   v Českých Budějovicích. Promovali absolventi a absolventky studijního oboru „Péče o duchovní rozměr člověka“ Univerzity třetího věku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Promotorem, který provázel celým obřadem, byl proděkan pro vědu a výzkum Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol. 

Za Jihočeskou univerzitu se promoce zúčastnil prorektor pro studium prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. a dále členové akademické obce Teologické fakulty děkan doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost PaedDr. Petr Bauman, Ph.D., proděkan pro rozvoj doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., proděkan pro zahraniční vztahy Adam Mackerle, Th.D., dále Mgr. František Štěch, Th.D., Mgr. Magdalena Ehrlichová, Mgr. Lucie Maliňáková, místopředseda akademického senátu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Ing. PhDr. Marie Lhotová, Ph.D. a další.

V úvodním projevu děkan doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. vzpomněl na odkaz Cyrila a Metoděje týkající se moudrosti, vědění a rozumnosti. Popřál všem absolventům poznání a dosáhnutí této moudrosti, aby dokázali nahlížet a hledat jednoduchost ve složitosti, protože pravdivá teorie je jednoduchá a bývá krásná.

Poté absolventka Mgr. Marie Nollová přečetla promoční slib. Všichni absolventi přicházeli jednotlivě a položením prstů ruky na insignii (žezla) fakulty složili slib a převzali z rukou děkana fakulty „Osvědčení o absolvování studia“.

K úspěšnému ukončení studia jim poblahopřál prorektor JU prof. M. Papáček. Připomněl, že promoce mají symbolický význam, protože propojují studenty s učiteli. Popřál všem, aby žízeň po poznání sloužila k touze po dalším vzdělávání a poznávání.

Za studenty zhodnotila léta studia Mgr. Marie Nollová a zároveň poděkovala profesorům, rodinným příslušníkům a přátelům za podporu a pomoc. Závěrem vyslovila přání, aby vzniklá přátelství měla dlouhé trvání.

Po skončení ceremonií následovalo blahopřání absolventům od rodinných příslušníků a přátel, kteří zaplnili téměř celé hlediště.

Také Klub absolventů U3V se připojuje a přeje všem, aby vědomosti, které studiem získaly, jim pomáhaly v dalším životě a přátelství mezi nimi bylo stále živé a krásné.

Foto T. Trávničková 

   
Comments