Aktuality‎ > ‎

Seniorský senát v Českých Budějovicích -

přidáno: 2. 5. 2012 21:39, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 18. 5. 2012 21:37 ]
Rada města České Budějovice zřídila Seniorský senát jako svůj poradní orgán ve věcech dotýkajících se kvality života starší generace občanů Českých Budějovic. Za seniorské studenty a absolventy U3V Jihočeské university byla do tohoto senátu navržena paní Miloslava Kruchňová.

            Každý z nás ve svém denním životě občas narazí na různé problémy a nedostatky, které mu život ve městě ztěžují nebo ztrpčují, vidí věci, které nefungují nebo by mohly fungovat lépe, případně má představu, co by bylo zapotřebí pro kvalitnější život seniorů (a nejen jejich) zařídit nebo vybudovat, co nám ve městě chybí.

            Pro seniory, kteří jsou handicapováni sociálními či zdravotními podmínkami, vytvořilo město síť sociálních služeb, kterou se snaží neustále zlepšovat. Ostatní senioři - od chvíle, kdy dosáhli seniorského věku až do doby, kdy budou muset tyto služby využívat - jsou opomíjenou součástí společnosti všeobecně a v našem městě tomu není jinak.

            Ale i my jsme početnou skupinou obyvatel města s právem na plnohodnotný život a úcty spoluobčanů. Se svou ochotou předávat společnosti - svému městu -  něco ze svých schopností, dovedností či zkušeností v zájmu lepšího spolužití všech občanů.

            Výbor Klubu absolventů U3V JCU vás proto žádá o součinnost. Prosíme, zamyslete se nad tím, co vám ve městě dělá problémy, co by bylo možno zlepšit, co vám ve městě chybí. V běžném životě, ve volnočasových aktivitách, v kulturním a sportovním vyžití atd.  Je třeba, aby se o nás vědělo, abychom byli slyšet.

            Vaše připomínky a náměty budeme ve vedení města prostřednictvím naší delegátky uplatňovat a snažit se o jejich řešení.  Předávejte je prosím písemně předsedkyni klubu paní Janě Řezáčové, případně přímo paní Kruchňové, se kterou je můžete po předchozí domluvě projednat i osobně.

Kontakty: 

Jana Řezáčová         -      tel.     720 155 254 ,   387 423 520

                                        email: jana.reza@seznam.cz 

Miloslava Kruchňová  -  tel.  607639447, 386462264

                                         email:  m.kruchnova@seznam.cz

Comments