Aktuality‎ > ‎

Ukončení akademického roku 2012/13

přidáno: 1. 6. 2013 22:57, autor: Neznámý uživatel
se konalo ve slavnostní atmosféře v restauraci Krajinská 27. 
Jako hosté se zúčastnily doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. a Mgr. Andrea Březinová. 

V úvodu předsedkyně klubu Jana Řezáčová zhodnotila celý akademický rok, poděkovala všem, kteří se za jeho dobrý průběh zasloužili i těm, kteří se připravených přednášek a dalších akcí zúčastnili.
Doc. Jana Šemberová vyslovila pochvalu za práci klubu, a protože má možnost porovnání s ostatními Kluby U3V v republice, zhodnotila náš klub jako nejlepší a práci výboru klubu jako záslužnou, která má smysl.

K dobré pohodě nám na závěr zazpíval trampské písničky a hrou na kytaru doprovodil Petr Mrkáček.
-------------------------------------------------------------------------------

Možná bude dobré si celý rok připomenout v souhrnu:

Závěrečné hodnocení vzdělávacího programu v  akademickém roce 2012/2013

 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vás jménem výboru Klubu absolventů U3V při Jihočeské Univerzitě přivítala na dnešním slavnostním setkání.

Vítám hosty ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity paní doc. PhDr. Janu Šemberovou, CSc. a Mgr. Andreu Březinovou. Z Teologické fakulty Jihočeské univerzity se pro pracovní zaneprázdnění omluvili děkan fakulty Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., proděkan fakulty ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. a Mgr. Helena Machulová. Všichni Vás mým prostřednictvím zdraví a přejí hezké a krásně prožité prázdniny.

Ráda bych připomněla letošní významná výročí:

V letošním roce oslavila Univerzita třetího věku při Jihočeské univerzitě 20. výročí založení a 15. výročí trvání oslavil Klub absolventů U3V.   K oběma výročím uspořádala Jihočeská univerzita v listopadu 2012 slavnostní konferenci v aule Jihočeské univerzity.

Nyní mi dovolte stručné zhodnocení právě končícího semestru.

Přednášky vzdělávacího programu se konaly podle předem navrženého plánu od září 2012 do konce května 2013. Za zprostředkování těchto přednášek na téma Zdravotně sociální fakulty JU děkujeme paní doc. PhDr. Janě Šemberové, CSc. a Mgr. Andree Březinové. Navržené přednášky z oboru Teologické fakulty projednala s přednášejícími a zajistila paní Mgr. Helena Machulová.

Členové Klubu U3V měli možnost navštěvovat další vzdělávací moduly a kurzy, např. program Filozofie a etika, Historie, Numismatika, Psychologie, Archivnictví, dále Kurz digitální fotografie, Výtvarné výchovy a Kurz počítačový. Kurz trénování paměti ukončil v letošním roce již 10. semestr.

Z plánovaných výběrových akcí klubu připomínám zářijový výlet do Kutné Hory na výstavu Europa Jagellonica a prosincovou návštěvu adventní Vídně. Před vánocemi jsme se koupali v solných lázních v Gmündu. Únorový zájezd do Prahy na výstavu Slovanské epopeje Alfonse Muchy a návštěva divadla Na Jezerce byl velkým kulturním zážitkem. V březnu jsme vyslechli Kratochvílné povídání o pivu, vínu a jiných božích darech zpracované naší kolegyní Marií Kroutlovou. Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. nás v dubnu provedl Olšanskými hřbitovy v Praze. Byl to nejen obohacující, ale zároveň i turistický zážitek. V polovině května jsme uskutečnili zájezd do Častolovic s prohlídkou zámku se zastávkou v Litomyšli.

Tyto mimopřednáškové aktivity připravily pro členy Klubu absolventů U3V Magda Kačerová a Marie Řeháková, členky výboru klubu.

Na příští akademický rok 2013/2014 připravujeme vzdělávací program s názvem „Aktivní život seniorů 2“. Garantem programu je doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Informace budou jako obvykle na našich webových stránkách, o které stále vzorně pečuje Marie Macháčková, místopředsedkyně Klubu.

Závěrem mi dovolte popřát vám do příštího akademického roku radost ze všech aktivit, které Klub absolventů U3V spolu se ZSF a TF připravuje a umožňuje.

Za výbor Klubu vám přeji hezké léto a těšíme se na setkání s vámi v příštím semestru akademického roku 2013/2014

V Českých Budějovicích 24.5.2013

Jana Řezáčová

Comments