Aktuality‎ > ‎

Židovská literatura

přidáno: 28. 1. 2017 22:25, autor: Neznámý uživatel
Přednáška 20.1.2017,  přednášel Mgr. Viktor Ber, Th.D. 


TORA - hebrejsky znamená Zákon 

Skládá se z pěti knih: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

Tora dala základ pozdějšímu židovskému právu. 


MIŠNA - záznam ústní tradice judaizmu. 

Výroky židovských učenců období do 2.stol. 


TOSEFTA - doplněk k ústně tradovanému učení, tj. k MIŠNĚ. 


TALMUD - je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona. 

Struktura Talmudu: Mišna, Gemara, Barajta 

Talmud Jeruzalemský- zdroj židovského zákonodárství ve Svaté zemi 

Talmud Babylonský- encyklopedie znalostí tehdejšího babylonského židovstva. 


MIDRAŠ - obecné vykládání písma, kdy je z biblického textu vyvozováno  právní nařízení.

Comments