Historie KA U3V‎ > ‎

Rok 2003-2006

2003/2004

Přednášky se konaly na Teologické fakultě

Studijní program, který zajišťovala ZSF:

16.10.2003 – Člověk a jeho nejbližší příbuzní v přírodě. Poznámky ke srovnávací anatomii a

                      fyziologii – doc. MUDr. Petr Petr, PhD.

13.11.2003 – Genetické inženýrství. Geneticky manipulované potraviny – prof. Ing. Václav

                      Řihout, CSc.

11.12.2003 – Spánková medicína. Poruchy spánku – MUDr. Pavel Dohnal, Spánková

                      Laboratoř

15.1.2004   - Nádorová onemocnění – MUDr. Miluška Dolečková

12.2.2004   - Zbraně hromadného ničení – prof. MUDr. Pavel Kuna, DrCs.

11.3.2004   - Imunologie – prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

15.4.2004   - Trénování paměti – Mgr. Radka Macháčková

13.5.2004   - Neurologická onemocnění ve stáří – MUDr. D. Tišlerová

 

Studijní program, který zajišťovala TF:

30.10.2003 – Teologie v dialogu s přírodními vědami – prof. RNDr. Karel Beneš, CSc., BF

27.11.2003 – Vybrané postavy z královského rodu Přemyslovců – Dr. Martin Weis, ThD.

18.12.2003 – Vybrané kapitoly z doby husitské – Dr. Martin Weis, ThD.

29.1.2004    - Doba osvícenecká – zednáři – PhDr. Radomír Malý

26.2.2004    - Existenciální úzkost vyvolávající otázku po smyslu lidské existence –

                      PhDr. Ludmila Muchová

25.3.2004   - Víra jako zosobnění záruky smyslu života a bytí –

                     MUDr. Dr. Mgr. Jaroslav Kašparů

29.4.2004   - Cesta k oživení víry – MUDr. Dr. Mgr. Jaroslav Kašparů

20.5.2004   - Rozdíl mezi pojetím spiritualismu, reinkarnací a mezi křesťanskou vírou – prof.

                     Dr. Josef Dolista, ThD., Ph. D.

27.5.2004   - Závěrečné hodnocení

27.11.2003 se předsedkyně Růžena Somrová a místopředsedkyně Ing. Věra Vítová zúčastnily přednášky  na téma „Pravoslaví v Evropské unii“, která proběhla na TF. Přednášející byl doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský a českých zemí a 16.2.204 vernisáže „Střípky obrázků a slov“  Kamily Hrabákové v EIC Krajinská 2.

13.2.2004 v rámci Dnů slovenské kultury podepisoval své knihy slovenský prezident Rudolf Schuster v EIC. Součástí byla beseda o jeho knižní, rozhlasové a televizní tvorbě. Zúčastnilo se šest členů KA U3V.

31.3. 2004 v Radniční výstavní síni se i členky KA zúčastnily vernisáže výstavy „Současné umění z Lorientu“, která byla otevřena v rámci Dnů francouzské kultury.

Od 31.3. – 28.4.2004 – proběhlo cvičení jógy, které bylo určené pro KA a zájemce z řad pedagogů jednotlivých fakult JU. Cvičení vedla PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
30.4.2004 uspořádal Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice slavnostní koncert ke vstupu České Republiky do Evropské unie. Pozvání na koncert obdržela i předsedkyně klubu Růžena Somrová.

Klub se také zapojil do programu adopce na dálku přes Charitu Hradec Králové a společností BMSSS. Spolu se studenty denního studia TF přispívají na indického chlapce. Jeho jméno je Lokesh, je mu 9 let a chodí do 4. třídy.

 
 Slavnostní zakončení
akademického roku se uskutečnilo 27.5.2004 v menze JU ve Čtyřech Dvorech.  Toto setkání bylo opravdu slavnostní. Kromě členů klubu přijali pozvání: děkan ZSF prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., rektor JU prof. PhDr. Václav Brůžek, CSc., vedoucí katedry psychiatrie a psychologie ZSF doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., proděkan TF pro studijní a pedagogickou činnost Th.Dr. Jindřich Šrajer a vpravo Růžena Somrová.

28.5.2004 - Mezinárodní seminář na téma Pokroky terapie demencí – Současnost a budoucí vize, který se konal v Townhend Internacional Achool Hluboká n/Vlt. Na semináři nechyběla ani delegace z našeho klubu.

9.6.2004 - Mezinárodní setkání seniorských studentů z Austrálie a USA, pod patronací Mezinárodní asociace pro kulturní výměny seniorů se sídlem v Barceloně. Zahraniční delegaci vedla prezidentka Ing. Dana Steinová z Prahy, spolu se členy klubu byli přijati na radnici, prohlédli si historické město a seznámili se s folklorní skupinou Bárováček, který jim zatančil a zazpíval.

_______________________________________________________________________________________________

 

2004/2005

Studijní program, který zajišťovala ZSF:

14.10.2004 – Pokroky v léčbě a diagnostice, biofyzikální a molekulární biologické přístupy –

                      doc. RNDr. Miroslav Šíp, CSc.

11.112004 – Operace srdce a cév. Moderní metody a trendy – MUDr. Marek Šetina, CSc.

9.12.2004   - Léčba zhoubných nádorů – MUDr. Miluška Dolečková

13.1.2005    - Otorinolaryngologie (onemocnění ušní, nosní, krční) – MUDr. Pavel Pavlíček

10.2.2005   - Oftalmologie (oční onemocnění) – MUDr. Naďa Pavlíčková

10.3.2005   - Ateroskleróza. Rizikové faktory. Prevence. Životospráva.

                     MUDr. Věra Adámková, CSc.

14.4.2005   - Canisterapie – PhDr. Adéla Mojžíšová

12.5.2005   - Mezigenerační vztahy – PhDr. R. Nesnídal

 

Studijní program, který zajišťovala TF:

21.10.2004 – Psychoterapie a její problémy – PhDr. Jan Polivka

25.11.2004 – Vliv prarodičů na výchovu vnuků – PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

16.12.2004 – Psychopatologie (dějiny a speciální psychopatologie) – PhDr. Jan Polivka

27.1.2005    - Světová náboženství a teologie v různých kulturách – Dr. Tomáš Machula

24.2.2005    - Křesťanství a Islám – víra, myšlení morálka, tolerance – Mgr. Martin Klepetek

24.3.2005    - Přiblížení spirituality a křesťanské rituály (křesťanské obřady pro člověka

                       postmoderní doby) – Dr. Martin Weis, Th.D., Mgr. Ing. Zdeněk Demel

28.4.2005    - Existenciální úzkost vyvolávající otázku po smyslu lidské existence –

                      prof. Dr. Karel Skalický ThD.

19.5.2005    - Etické aspekty genetických výzkumů – prof. RNDr. Karel Beneš, CSc.

                      Dr. Tomáš Machula

 

27.5.2005 –  Závěrečné hodnocení

 

Adopce na dálku. Dostali jsme dopis od Lokeshe, ve kterém popisuje, jak v jeho vesnici žijí. Bydlí na vesnici obklopené kopci a horami, kde se chovají buvoli, krávy a drůbež. Je tam horko. Lokesh žije se s rodiči, babičkou, strejdou a starší sestrou. Rád leze po stromech. Nyní chodí do 5. třídy a učí se dobře. Dostali jsme také poděkování nejen od chlapce, ale i od Charity. Předsedkyně klubu mu napsala dopis s přáním k novému roku 2005.

Koncem října se v Třeboni uskutečnila pod patronací ZSF a společnosti Ledax, s.r. o. konference s názvem „ Generace 50 plus v České republice“, která se zabývala otázkami hlediska společenského, ekonomického a zdravotního skupiny lidí ve věku 50 let a více. Reakcí na tuto konferenci bylo otevření nové internetové studovny s 12 počítači pro výuku seniorů. Učebna byla otevřena v rámci celorepublikového projektu U3V, který na JU zaštiťuje Jana Šemberová ze ZSF. Finančně se na tom podílela ZSF (360 tis.) a stát (605 tis.).  Učebna se nachází v budově Domu techniky v ulici U Výstaviště.

Zástupci klubu se již tradičně zúčastnili různých programů Dnů slovenské (10.2. – 18.2.2005) a francouzské kultury( 1. – 15.4.2005).

30.3. – 27.4.2005 – proběhl speciální cvičební cyklus pro seniory (jednoduchá jógová cvičení, soulad pohybu a dechu, regenerace sil, snižování váhy, fyzické a mentální uvolnění, rozvoj koncentrace a výkonnosti) pod vedením PaedDr. Milady Krejčí, CSc.

V dubnu 2005 byla zorganizována  exkurze s pojená s přednáškou do Jaderné elektrárny v Temelíně.


27.5.2005
- závěrečné hodnocení akademického roku se uskutečnilo v Českém Krumlově. Vlastnímu zasedání předcházela prohlídky historického jádra města a barokního zámeckého divadla. 

V červnu 2005 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem „Mobilita seniorů v Evropě“, které se účastnily delegace z Francie, Německa, ale i jedenáct členek našeho klubu pod vedením předsedkyně Růženy Somrové. Kromě jiného byly také přijaty na Staroměstské radnici.

___________________________________________________________________________________


2005/2006

Složení výboru KA U3V:

Předsedkyně a kronikářka: Růžena Somrová

Místopředsedkyně za ZSF: Ing. Věra Vítová

Místopředseda za TF: Ing. Zdeněk Jiráň

Hospodářka: Marie Koubová

Členové: František Erben, Hana Hubená, Věra Krepsová, Ludmila Fixová,

                Jaroslava Kadlčíková

Studijní program, který zajišťoval ZSF:

13.10.2005 – Muzikoterapie – Mgr. Tomáš Vránek

10.11.2005 – Biopotraviny – prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

8.12. 2005  - Pokroky terapie demencí – MUDr. Jan Reban

12.1.2006   - TBC, žloutenka, oparová infekce – MUDr. Věra Cihlová

9.2.2006    - Vertebrogenní a kyčelní onemocnění – MUDr. Jana Eiseltová

9.3.2006    - Péče o kůži – prim. MUDr. Jiří Horažďovský, PhD.

6.4.2006    - Stomatologie – doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.

11.5.2006 – Ochrana před ionizujícím zářením – Ing. Jiří Konečný, CSc.

Studijní program, který zajišťovala TF:

27.10.2005 – Arteterapie. Drogová závislost – PaedDr. Milan Kyzour

24.11.2005 – Etikoterapie – MUDr. Vladimír Vogeltanz

15.12.2005 – Islám – nebezpečí pro Evropu? – Mgr. Martin Klepetek

26.1.2006    - Věda a víra – RNDr. Sulek

23.2.2006    - Mariánská úcta (mariologie) – Dr. Martin Weis, Th.D.

23.3.2006    - Psychické poruchy ve světle duchovního rozměru člověka – MUDr. Hroch

27.4.2006    - Vznik protestantských hnutí a církví – Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.

24.5.2006  - Závěrečné hodnocení

 

6. – 7. října 2005 proběhla v Třeboni II. mezinárodní konference „Problematika Generace 50 plus“, na které vystoupila předsedkyně klubu Růžena Somrová. Ve svém projevu hovořila na téma „Kvalita života seniorů – Vliv vzdělávání seniorů na psychiku a zdraví“.


V letošním akademickém roce začalo speciální cvičení pro seniory již 26. října, opět pod vedením PaedDr. Milady Krejčí, CSc. Toto cvičení probíhalo v rámci výzkumného projektu GAČR 406/05/2431 a navazovalo na cvičení minulá. Jako doposud, bylo bezplatné. Na cvičení docházelo pravidelně 30 členek klubu. Motta z denního tisku 3.1.2006: „Senioři z Klubu si podmaňují jógu“ nebo „Vliv pohybových aktivit na změnu sebepojetí a sebeúctu“                                                                                       

Adopce na dálku - projekt na pomoc chudým dětem v Indii - přes Diecézní charitu v Hradci Králové. Ředitel BMSSS Fr. Mariappa Grefory nám 1.7.2005 napsal děkovný dopis za naše příspěvky. Psal, že se osobně setkal v květnu s Lokeshem (náš adoptivní chlapec) během letního tábora, kde se Lokesh zúčastnil programu připraveného pro děti jeho věku. Chválil jeho výsledky ve škole a je prý šťastný. K velikonocům dostal nový oblek (jako dárek).

  

V lednu 2006 se uskutečnilo novoroční setkání na Hluboké.

8. 3. 2006 – Čtyřčlenná delegace klubu se zúčastnila konference s mezinárodní účasti s názvem „ T.G.Masaryk a jeho význam pro současnost“, kterou organizovala Vysoká škola Evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.

Návštěva Prácheňského muzea v Písku -  expozice dokumentuje historii a přírodu Písecka a bývalého Prácheňského kraje. Exkurze se zúčastnilo 33 členů klubu. 

24.5.2006
– proběhlo v hotelu Gomel v Českých Budějovicích závěrečné hodnocení akademického roku a zároveň slavnostní setkání u příležitosti 10. výročí založení Klubu absolventů U3V. Zúčastnilo se 51 členů klubu a 10 zástupců fakult JU. Při této příležitosti obdrželo dvacet členů klubu od vedení ZSF Pamětní list – Brdová Marie, Erben František, Ing. Hanzalová Božena, Hrubešová Marie, Jandová Jitka, Kravarová Zdena, Lachová Irena, Ludikarová Marie, Mazalová Helena, Navarová Růžena, Pražáková Marie, Růžička Jan, Řeháková Světla, Somrová Růžena, Turečková Anna, Vieweghová Marie, Ing. Vítová Věra, PaedDr. Voborníková Marie, Mgr. Vondra Václav, Wallischová Jaroslava.

______________________________________________________________________________________________________________

2006/2007 – 10. výročí založení Klubu absolventů U3V

Přednášky se konaly na Teologické fakultě

Studijní program, který zajišťovala ZSF:

13.10.2006 – Význam komunikace pro aktivní stáří      Mgr. Josef Havlík

10.11.2006 – Česká jména a příjmení                             PhDr. Jiří Chvojka

                      Základy genealogie                                    Mgr. Václav Vondra

 8.12. 2006 – Vánoční a předvánoční zvyky                   PhDr. František Krejča

12.1. 2007   - Jak předcházet depresím ve stáří               MUDr. Dana Dvořáková

 9. 2. 2007   - Farmakoterapie                                         doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.

 9. 3. 2007   - Reprodukční zdraví                                    PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

13.4. 2007   - Dějiny vědy a techniky                               doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

11.5. 2007   - Hvězdná obloha                                          Ing. Jana Tichá

                     (spojené s projekcí a exkurzí do kopule hvězdárny)                      

Studijní program, který zajišťovala TF:

27.10.2006 – Člověk a rituál                                            PhDr. Vít Erben

24.11.2006 – Christianizace Evropy                                Mgr. Martin Klapetek

15.12.2006 – Papežské schizma (příčina a důsledky)      doc. Dr. Martin Weis, Th.D.

21.1. 2007   - Křesťanství v moderním světě                   Mgr. Martin Klapetek

23.2. 2007   - Sekty a jejich negativní působení              PhDr. Jan Polivka

23.3. 2007   - Ekumenismus                                             Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.

27.4. 2007   - Římské právo a jeho vliv na evropské právo – doc.  Dr. Jiří Kašný, Th.D.

18.5. 2007   - Dějiny umění                                              Mgr. Karel Řepa

V tomto akademickém roce vstoupil klub již do desátého roku svého alternativního vzdělání 

Výběrové akce:

Ø  Trénování paměti – Ing. Dana Steinová

V říjnu navštívila klub prezidentka Společnosti trénování paměti Praha Ing. Dana Steinová a  předseda z Asociace sdružení důchodců a osob starších 50-ti let z Londýna Eric Reid.

Ø  Výměna zkušeností se zahraničními studenty U3V

1.6. 2007 přijela do Českých Budějovic delegace pod záštitou Evropské federace starších osob se 47 seniorskými studenty z Austrálie. Delegaci vedla Ing. Dana Steinová. Na programu bylo přijetí náměstkem primátora Mgr. Pavlem Vodičkou na českobudějovické radnici, vystoupení souboru Bárováček pod vedením Mgr. Ďurišové, prohlídka historické části Českých Budějovic s výkladem, návštěva pivovaru Budvar a v Domově důchodců na Máji Štědrovečerní večeře podle našich zvyků. Všech těchto akcí se zúčastnila i delegace klubu absolventů U3V v rámci programu výměny zkušeností. Druhý den byla prohlídka Českého Krumlova, obce Holašovice, třetí den návštěva Třeboně a odjezd.

Ø  Kurzy

V zimním semestru byl zahájen kurz Výpočetní techniky pro začátečníky, který úspěšně dokončilo 12 členů klubu. Většina z nich pokračovala v letním semestru v kurzu pro mírně pokročilé.

Ø  Účast na seminářích, konferencích aj.

5. – 6. října 2006 – se předsedkyně Růžena Somrová spolu s dalšími členkami klubu zúčastnila III. mezinárodní konference Problematika generace 50 plus. Tato konference se konala pod záštitou jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a rektora Jihočeské univerzity Václava Bůžka. Spolu s doc. Miladou Krejčí z Pedagogické fakulty JU přednesly projev na téma „Ověření revitalizačního pohybového programu u seniorů českobudějovického regionu“. V tomto projektu byly dvě skupiny, jednu tvořili senioři z klubu absolventů U3V a druhou senioři z Domova důchodců. Při výzkumu bylo prováděno sledování fyzických a psychických změn způsobených vlivem pohybových aktivit a relaxačních technik, společně s osvětou o zdravém způsobu života. Bylo potvrzeno, že jednoduchá jógová cvičení mají vliv na zdraví i odolnost vůči změnám prostředí a zlepšují tělesnou kondici seniorů.

7. prosince 2006 se šest členů klubu zúčastnilo semináře na téma „Dobrovolnická činnost – cesta k prohlubování lidskosti“ Seminář se konal na ZSF JU a v programu nechyběly přednášky na téma aktivizační programy pro seniory nebo canisterapie a její využití v praxi.

30. května 2007 u příležitosti 20. výročí založení Univerzity třetího věku na I. lékařské fakultě UK v Praze se slavnostního shromáždění účastnila spolu s doc. PhDr. Janou Šemberovou, CSc, Ing. Danou Steinovou i předsedkyně klubu Růžena Somrová.

Ø  Exkurze

11. 5. 2007 navštívilo přes třicet členů klubu Planetárium v Českých Budějovicích. Cituji slova jedné účastnice „ Nejdříve nám udělali instruktáž v kinosále. Rozsvítili nám nebíčko a všechny hvězdy, bylo to úžasné! Ukázali, jak se která jmenuje a pak nás vzali nahoru k dalekohledu.“15. 12. 2006 po přednášce na TF přišel do třídy folklorní soubor Bárováček zazpívat a zatančit s programem „Vánoční koledování“.

25. 5. 2007   - Závěrečné hodnocení bylo spojeno s prohlídkou kláštera ve Zlaté Koruně. Při účasti 35 členů, krásného počasí a delší procházky z nádraží se vše vydařilo. 

Středověké kláštery byly zvláštním místem soustředění, rozjímání a modlitby. Klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně založil roku 1263 Přemysl Otakar II. a je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. 


                             


 


Comments