Historie KA U3V‎ > ‎

Rok 2007-2010

2007/2008

V tomto akademickém roce se konaly přednášky na Zdravotně sociální fakultě, J. Boreckého 27, Uran

Studijní program, který zajišťovala ZSF:

12.10.2007 – Aktivizační programy seniorů

                      Univerzitní centrum pro seniory PATUP     Mgr. Lenka Motlová

9. 11. 2007 – Zdravé stáří, úspěšné stáří.

                      Pohybová aktivita v denním životě.              Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

7. 12. 2006 – Změny klimatu. Vliv člověka na klima.        RNDr. Miloslava Starostová

11.1.  2008  - Příčiny a prevence genetických a patologických stavů

                                                                                             Prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

8.  2. 2008   - Problematika násilí                                        Mgr. Petra Zimmelová

7.  3. 2008   - Celostní medicína                                          PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

11.4. 2008   - Biorytmy člověka                                          prof. RNDr. Josef Berger, CSc.

 9. 5. 2008   - Asertivní komunikace                                   Mgr. Et Mgr. Josef Havlík                   

Studijní program, který zajišťovala TF:

26.10.2007 – Psychologické aspekty náboženství v naší společnosti – PhDr. Jan Polivka

23.11.2007 – Člověk jako osoba – východiska. Individuální a společenské důstojnosti 

                      člověka.                                            Mgr. Ing. Tomáš Machula, Dr., Ph.D.

                      přednáška se konala na TF

14.12.2007 – Východní spiritualita                                    Mgr. Martin Klapetek

                      Po skončení program souboru Bárováček

25.1.  2008  - Dějiny řádů a mnišství                                 PhDr. Radomír Malý

22.2.  2008  - Historie dobového odívání a život ve středověké společnosti

                                                                               Doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

28.3.  2008  - II. Vatikánský koncil                                   prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.

25.4.  2008  - Sociální etika                                               Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

16.5.  2008  - Křižácké výpravy do Svaté země, inkvizice a dnešní vztah Vatikánu k této

                      problematice                                                PhDr. Radomír Malý

Výběrové akce:

Konference k 15. výročí založení U3V na ZSF JU, beseda nad kronikou U3V a Ka U3V

  Účast na seminářích, konferencích aj.

2. října 2007 a 27. – 28. května 2008 se zúčastnila skupina členek klubu IV. a V.mezinárodní konference „Problematika generace 50 plus“, které se konaly pod záštitou rektora JU Václava Bůžka, hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka a primátora Českých Budějovic Juraje Tomy.

4. – 6. října 2007 proběhla v Hluboké n.Vl. mezinárodní konference na téma „Výchova ke zdraví a kvalita života“, kterou pořádala JU pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, na kterou byla pozvána i předsedkyně klubu Růžena Somrová.

červnu 2008 se delegace absolventek z klubu zúčastnila další mezinárodní konference U3V v Praze.

  Výběrové přednášky a kurzy

Filozofická fakulta JU pořádala v letním semestru od 18. – 23. 5. 2008 cyklus výběrových přednášek z historie, které absolvovalo 8 posluchačů z klubu.

  Adopce dítěte na dálku v Indii (ve spolupráci se studenty TF)

  Kompenzační cvičení (jóga) – projekt PF JU

Po lepší kondici a duševní vyrovnanosti zatoužilo 30 členek klubu. Vždyť jóga pomáhá zvýšit imunitu, pohyblivost a dokonce snižuje i cholesterol v krvi a upravuje krevní tlak. Jóga není „líný sport“, jak tomu někteří říkají, právě pomalost má největší účinek a zároveň při pomalém cvičení si nemůžeme ublížit, protože lépe vnímáme bolest. Při cvičení se nesmí „jít“ přes bolest.

Ve dnech 18. - 24. 2. 2008 proběhly „Dny slovenské kultury“. Na různých programech se zúčastnilo 10 členů klubu.

23. 5.  2008   - Závěrečné hodnocení s exkurzí

Na společném „výletě“ do Kájova klub navštívil poutní místo, které se nachází na mírném návrší nad obcí. Poutní areál tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým kostelíkem Smrti Panny Marie, obklopený zdí bývalého hřbitova a kaplí sv. Jana Nepomuckého. K místu se váže několik legend, všechny končí usmířením nebo zázračným uzdravením.

Současné využití:
V kostele, který slouží jako farní, se konají pravidelné nedělní bohoslužby. 

Hlavní pouť se pořádá druhou neděli v říjnu, obvykle za účasti papežského nuncia a množství českých ale i německých a rakouských poutníků.

Po odborném výkladu průvodce byl společný oběd v místní restauraci, kde předsedkyně klubu zhodnotila uplynulý akademický rok.

 

 


___________________________________________________________________________________

2008/2009

Dne 28. 5. 2008 jmenoval rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity Ing. Mgr. Tomáše Machulu, Dr., Ph.D., Th.D., s účinností od 27. 9. 2008. Slavnostní imatrikulace se konala 8. října 2008 na TF.

24. října 2008 udělil primátor statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Toma u příležitosti 90. výročí Dne vzniku samostatného československého státu vyznamenání Za zásluhy děkanu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc.

Gratulujeme! 

Přednášky se opět vrátily na Teologickou fakultu z důvodu lepší dostupnosti pro dojíždějící.

Studijní program, který zajišťovala ZSF:

10.10.2008 – Duševní zdraví a duševní hygiena

                      (techniky pro každý den)                            doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.               

7. 11. 2008 – Problémy současného světa

                      Senioři – problémy a perspektiva               doc. MEDr. Vladimír Vurm, CSc.

5. 12. 2008 – Prevence infekčních chorob

 9. 1.  2009  - Genetika na prahu třetího tisíciletí             prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

                      Po přednášce vánoční posezení u Petrinů

 6. 2.  2009  - Endokrinologie                                           MUDr. Milan Míček

 6.  3. 2009  - Biorytmy člověka                                       prof. RNDr. Josef Berger, CSc.

 3.  4. 2009  - Etika a globalizace                                     PhDr. Jan Vitoň

15..5. 2009  - Česká jména a příjmení                              PhDr. Jiří Chvojka                   

Studijní program, který zajišťovala TF:

24.10.2008 – Filozofie pro život                                      doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

21.11.2008 – Náboženské svátky a každodenní život od starověku po současnost

                                                                                         Mgr. Martin Klapetek

19.12.2008 – Estetické a etické kategorie v utváření prostoru  -  Mgr. Irena Kovářová

23.1.  2009  - Postavení univerzit ve středověku – vzdělávání – doc. Dr. Martin Weis, Th.D.

20.2.  2009  - Postava českobudějovického biskupa Josefa Hloucha v archivních materiálech

                      r. 1947 - 1972                                                          doc. Dr. Martin Weis, Th.D.

                      po přednášce setkání nad kronikami

20.3.  2009  - Archeologické nálezy…                               PhDr. Ondřej Chvojka

24.4.  2009  - Negativní vliv mediálních komunikací na kvalitu života –

                                                                                           prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

22.5.  2009  - Kvalita života seniorů (využívání volného času a U3V) – Mgr. Iva Žlábková

29.5.2009 - Závěrečné hodnocení 

Výběrové akce:

  semináře, konference

Na 8. prosince 2008 klub dostal pozvání od P. Tomáše Cyrila Havla, generálního vikáře kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrinů) na prezentaci knihy, kterou vydal společně s Evou Muroňovou s fotografiemi Jiřího Škocha a Petra Kuníka s názvem „Hle, příbytek Boží mezi lidmi“. Prezentace knihy byla spojená s prohlídkou kostela a doprovodným programem v kostele Panny Růžencové v Českých Budějovicích, o kterém je právě tato publikace. Kostel je ojedinělá kulturní památka beuronské umělecké školy v České republice, interiér byl restaurován, a to především nástěnné malby a práce na něm dokončeny v roce 2005.


12. prosince 2008 se konala konference na téma „Stáří jako konec nebo jako završení života?“, kterou pořádala Teologická fakulta JU. Na programu byly příspěvky pedagoga (doc. Ludmila Muchová), psychologa (PhDr. Jan Polivka), nechyběla etika (doc. Jindřich Šrajer). Třetí věk je klubu blízký, a tak se některé členky zapojily odpoledne i do pracovních skupin, které modelově a názorně řešily různé životní situace. V těchto skupinách byly studenti i přednášející. Konference byla velmi kladně hodnocena všemi zúčastněnými.

11. a 12. listopadu 2008 se předsedkyně Růžena Somrová a místopředsedkyně klubu Alena Nachmüllerová zúčastnily III. ročníku konference „Senior living“ v Hradci Králové. Tato konference se konala pod záštitou RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí, Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje, prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., děkana ZSF JU v Českých Budějovicích. Pořadatelem byla společnost Ledax o.p.s. České Budějovice ve spolupráci se ZSF JU a Fakultou stavební ČVUT v Praze. Program se zabýval otázkou bydlení seniorů a kvalitou života ve stáří. Předsedkyně klubu ve svém příspěvku shrnula zkušenosti absolventa U3V a člena klubu absolventů U3V, který má možnost zúčastňovat se odborných přednášek různých směrů a zájmů, cvičením jógy, účasti na dalších kurzech, které nabízí Jihočeská univerzita prostřednictvím svých fakult. Její slova: „Náš organismus je vybaven pro činnost, ne pro nečinnost. I ve stáří potřebujeme program. Musí ovšem vycházet z reálných možností, hlavně rozbíjet mýtus o nicnedělání“

Kurzy

V říjnu 2008 byl otevřen zcela nový kurz trénování paměti pro seniory. Byl určen všem, kteří si chtěli rozvíjet funkce vnímání, koncentraci, logické a asociační myšlení, zvýšit svou duševní aktivitu, fantazii a tvořivost. Tento kurz otevřela ZSF JU pod vedením Mgr. Jany Pechové a byl zdarma. O kurz byl velký zájem, přihlásilo se 33 členů klubu, ale kurz, který pokračoval až do května, dokončilo pouze 11. Následovalo letní soustředění 6. – 8. 7. 2009 v hotelu Swing, Lipenské jezero, 3 km od obce Černá v Pošumaví. Všem se velmi líbilo.

V letním semestru 2009 navštěvovalo 7 členů klubu přednášky PhDr. Miloše Drdy, CSc. z Filozofické fakulty na téma „Středověká sídla (město a vesnice)“ a „Jedinec a rodinné společenství v kulturních dějinách středověku“.

Je vidět, že absolventi U3V chtějí na sobě stále pracovat a tvořivě se pořád něčemu učit.

   Adopce dítěte na dálku v Indii (ve spolupráci s TF JU)

V letošním roce klub v dobrovolné sbírce přispěl částkou 2 550,- Kč.

Kompenzační cvičení (jóga) – projekt PF JU

Cvičení je stále oblíbené. Slova předsedkyně klubu Růženy Somrové z projevu k 15. výročí vzniku U3V JU: „Staráme se nejen o své duchovno, ale i pohybovou aktivit a o tělo, což přispívá našemu zdraví. Vhodně volený pohybový program může být prostředkem spokojeného životního pocitu, zvláště je-li uskutečňován s pozorností a spontánně.“












Obě strany Pamětní medaile



9. ledna 2009
na pozvání rektora VŠERS prof. Gabriela Švejdy se uskutečnilo novoroční setkání vedení vysoké školy a členů klubu. Při této příležitosti byla předsedkyně klubu Růžena Somrová oceněna Pamětní medailí za dlouholeté a úspěšné vedení Klubu absolventů U3V, které ji udělil rektor školy.
                             
8. května 2009
ve věku nedožitých osmdesáti let Růžena Somrová zemřela.
Bylo to nečekané, všechny to zaskočilo. Teprve nyní jsme pochopili, co všechno pro nás, klub, paní Somrová dělala. Posledního rozloučení se zúčastnila nejen delegace klubu, ale i zástupci univerzity a VŠERS.





29. května 2009 klub ukončil akademický rok návštěvou Státního archivu v Třeboni. Po prohlídce jsme poseděli v zámecké restauraci, zhodnotili uplynulý rok a ve vzpomínkách mysleli na naši obětavou a pracovitou Růženku Somrovou.

 

 _________________________________________________________________________________

2009/2010

2. 10. 2009 se klub účastnil koncertu „Zámeckého tria“ ve složení Bedřich Veselý, Daneš a Aleš Sládkovi a zpěvačky Romany Strnadová u příležitosti zahájení akademického roku VŠERS v prostorách kostela Panny Růžencové v Českých Budějovicích, který patří kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti (Petrinům). Během koncertu zazněly staré korunovační fanfáry, věžní intrády, slavnostní a lovecké fanfáry a v podání zpěvačky známé italské árie. 



14. 10. 2009 se uskutečnilo slavnostní setkání členů klubu v restauraci „bouling klubu“ na Hluboké za přítomnosti rektora VŠERS pana prof. Švejdy. Předsedkyně klubu Alena Nachmüllerová zavzpomínala na první předsedkyni klubu Růženu Somrovou, na její nápaditost, pracovitost a houževnatost, s jakou dokázala zajistit všechny aktivity klubu a zároveň vést početnou skupinu seniorů různých věkových skupin, povolání, zájmů i bydliště.


Tento akademický rok navazoval ještě na program přednášek, který zajišťovala předsedkyně paní Somrová. Po její smrti vedla klub paní Mgr. Alena Nachmüllerová z Protivína, kroniku převzala Marie Bártů z Římova. Místopředsedkyní se stala Jana Řezáčová, hospodářkou Marie Macháčková a jako další členky výboru byly: Marie Ludikarová a Marta Petrová, všechny z Českých Budějovic. Klub měl 84 členů. Přednášky se konaly na Teologické fakultě.

Studijní program, který zajišťovala ZSF:

16.10.2009  Zdravý životní styl                                 doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

  6.11.2009  Biopotraviny a biopaliva                        doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.

  4.12.2009  Ochrana spotřebitelských práv               RNDr. Pavel Kolář

    8.1.2010  Alergologie a imunologie                        MUDr. Nováková

  12.2.2010  Alzheimerova choroba                            Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

  12.3.2010  Nákazy přenášené krví                           MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

                    (virové hepatitidy)

    9.4.2010  Tradiční čínská medicína                         MUDr. Petr Hofman

                    v dnešní době

  14.5.2010  Kapitoly z dějin lékařské etiky                PhDr. Jan Vitoň

Studijní program, který zajišťovala TF:

23.10.2009  Problémy skupinového zla.                     Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.

                    Terorismus

20.11.2009  Cesta české ženy za vyšším                    PhDr. Jana Zahradníková

                    Vzděláním

11.12.2009  Nekonečno v matematice                        RNDr. Jan Zahradník

22.1.2010    Etické aspekty finanční a hospodářské   PhDr. Roman Míčka, Th.D.

                    Krize

19.2.2010    My a ti druzí.                                           Doc. DhDr. Ludmila Muchová, PhD.

                    O interkulturním setkávání

26.3.2010    Osobnost J.V. Jirsíka, jeho význam        Mgr. Rudolf Svoboda, ThD.

                    pro český národ a pro církev

23.4.2010    Problematika psychoterapie                    PhDr. Jan Polivka

21.5.2010    Kříž a meč                                              prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

                    - sonda do křížových výprav

 Plánované výběrové akce:

·         semináře, konference

19. 1. 2010 proběhl seminář pořádaný VŠERS s názvem „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“. Na semináři se prezentovaly cíle, zkušenosti, nabídky navazujících vzdělávacích programů a zajišťování těchto služeb.

 Kompenzační cvičení (jóga) – projekt na PF JU, garant doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.        

 Adopce dítěte na dálku v Indii (spolupráce s TF) – bylo vybráno 1 880,-

Z tisku:

Historický klub Jihočeského muzea pořádal ve dnech 24. – 30. září výstavu k padesátému výročí svého založení. Jeho členy jsou i posluchači U3V i členky Klubu absolventů U3V, které se podílely na její přípravě. Na výstavě jsme mohli vidět 250 rozmanitých exponátů, například zakládající listiny, medailonky významných osobností, hasičské rekvizity nebo různá razítka.

27. 11. 2009 vyšel v příloze MF Dnes článek, který nazvala autorka Mirka Nezvalová: „Učí seniory stárnout zvesela“. V něm říká Mgr. et Mgr. Josef Havlík, který přednáší na Univerzitě třetího věku v semináři s názvem „Inspiromat asertivity“, jak je důležité nenechat se ovládnout pocitem, že už jedu z kopce a jsem odepsaný. Mottem jeho přednášek je tvrzení: „Pokud nevíte, kam jdete, skončíte pravděpodobně někde úplně jinde.“

V dalším článku je rozhovor s Janou Řezáčovou, členkou klubu, která také navštěvuje přednášky o asertivitě. A proč? Chtěla si upevnit sebevědomí. Přece ji společnost nemůže přehlížet jen proto, že má vyšší věk. A její životní motto? „Ráda by se jednou podepisovala Jana Řezáčová, CSD. Tedy - celkem spokojená důchodkyně.“ 

Beseda s významnými osobnostmi 

15. 1. 2010
Setkání s biskupem Mons. Jiřím PAĎOUREM, OFMCap., který hovořil o smyslu a cíli života, jak postihnout jeho hodnotu a jak ho dosáhnout. 





Exkurze

28. 9. 2009
se uskutečnil tematický zájezd „Po stopách Karla Klostermanna“. Na programu byla prohlídka barokního zámku ve Štěkni s průvodkyní sestrou řádu Ústavu anglických panen, Horské synagogy V Hartmanicích, muzeum Dr. Šimona Adlera a kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, kde je unikátní skleněný oltář a křížová cesta se zastávkou a posezením na Čeňkově pile a potom v Rokytě, v budově IS Správa NPŠ, prohlídka expozice věnovaná plavení dřeva po Vchynicko-tetovském kanálu. Na venkovním prostranství jsme si prohlédli geologickou expozici hornin Šumavy. Tento zájezd pořádala VŠERS a pozvala i seniory z klubu. Výlet byl velmi pěkný a počasí také.

17. února 2010 byly založeny webové stránky klubu. Vznik nebyl jednoduchý, bez podpory a pomoci PaedDr. Františka Batysty by nikdy neměly současnou podobu. Webové stránky vede Marie Macháčková, adresa původní: http://sites.google.com/site/1kau3v 

Nová adresa: www.kau3v.cz

Kultura

27. 3. 2010 shlédlo 17 členů klubu v Národním divadle odpolední představení Cyrano z Bergeracu. Vstupenky zajistil výbor klubu. I když byla doprava vlakem náročnější (výluka), nikdo z účastníků nelitoval. Je to pozoruhodná hra o poklescích, statečnosti a síle, utajované lásce, příběh, který nepřestal být ani v dnešní době nudný. Hlavní roli Cyrana hrál David Prachař. 

19. března 2010
zaskočila klub další nečekaná událost. Při cestě na přednášku zemřela na srdeční selhání předsedkyně klubu paní Alena Nachmüllerová. Nedávno oslavila sedmdesátiny v plné svěžesti a elánu. I když byla předsedkyní necelý rok, dokázala, že ji na lidech v klubu záleží už tím, že připravovala aktivity, které by jejich život obohatily. 




Závěrečné hodnocení spojené s prohlídkou zámku v Blatné 

4. 6. 2010 se 55 členů klubu setkalo v Blatné. Každý přijel dle svých možností. Většina vlakem, ostatní autobusem nebo autem. Sraz byl před nádražím, kde nás už očekávala naše kolegyně z klubu Zdena Pavlová, která na zámku provází návštěvy a potom se šlo společně k empírovému domku, u kterého nás přivítala paní baronka Jana Hildprandtová-Germenisová a dovolila, aby nás průvodkyně vzala k prohlídce i věže, která není běžně přístupná.

 V roce 1990 se baronka Kornelie vrátila na Blatnou a dnes zde žije v rekonstruovaném empírovém domku s dcerou Janou a jejím manželem, řeckým architektem Spiridonem Germenisem.

 Po společném setkání a zhodnocení celého akademického roku na nádvoří přilehlé restaurace, které přednesla místopředsedkyně Jana Řezáčová, jsme se rozjeli domů. Počasí bylo krásné, prohlídka zámku zajímavá, výlet se podařil.

__________________________________________________________________________________

2010/2011

Zářijové setkání účastníků Klubu




Z leva: Marie Řeháková, Magda Kačerová, Jana Řezáčová, 
Bc. Ilonka Suchánková, Marie Ludikarová, PaedDr. František Batysta


Dne 24. září 2010 od 11 hod. se uskutečnilo setkání členů Klubu absolventů U3V v novém hotelu Budweis. Setkání moderovala Jana Řezáčová, dosavadní místopředsedkyně Klubu, přivítala hosty Bc. Ilonku Suchánkovou a PaedDr. Františka Batystu, oba pracovali pro U3V JU, a předtavila nový výbor klubu. Další organizační a administrativní záležitosti včetně volby výboru se budou řešit 15. 10. 2010 od 8,30 hod. před přednáškou v učebně na TF. Účast na setkání byla velká, všichni se po prázdninách rádi uviděli a těšili se na nový akademický rok! 

15.10.2010 byl zvolen výbor ve složení:

Předsedkyně:     Jana Řezáčová

Místopředsedkyně: Marie Macháčková

Manažerka: Magdalena Kačerová

Hospodářka: Marie Řeháková

Kronikářka: Mgr. Věra Bělochová

Členky: Marie Ludikarová, Miloslava Kruchňová


15.10. 2010 přednáška na téma " Vliv reklamy na životní styl", kterou přednesl Mgr. František Kontrba

Přednáška na téma "Jak přežít až do smrti"

přidáno: 28.10.2010 6:54, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 7:20 ]
 - 22. října 2010 se uskutečnila zajímavá přednáška PhDr. Ing. Marie Lhotové, Ph.D.
 na téma "Jak přežít až do smrti". Ve svém výkladu se zaměřila na všechna životní 
období, od prenatálního vývoje až do konce života. Vysvětlila, jak jsou důležité
 jednotlivé etapy -  vývoj a změny v lidském životě. Každé období má svoje téma, 
která musí člověk splnit, a když nezvládneme jedno stadium, potom si ho neseme
 i do dalšího období. K tomu patří i symboly Víra, Naděje, Láska, Péče, Moudrost.







Moudrost jako zdroj životní harmonie -

přidáno: 6.11.2010 11:43, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 7:06 ]
Na toto téma přednášel Mgr. et Mgr. Josef Havlík 5. 11. 2010. Moudrost 
generace seniorského věku navazuje na základní aspekty osobní zralosti
 jednotlivců a tvoří ji rozumová, duchovní, sociální a kulturní dimenze. Důležitý
 význam mají vzpomínky a jejich přehodnocení mohou přispět k novému vidění
 současné reality, ke skutečnému sebepřijetí. 

Mgr. et Mgr. Josef Havlík přednáší v kurzu komunikace - "Inspiromat asertivity",
 ve kterém má ještě několik volných míst. Kurz začíná v listopadu na ZS fakultě.
 Přihlásit se můžete v sekretariátu doc.Šemberové.



Video z Hospicu Prachatice -

přidáno: 6.11.2010 18:41, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 7:20 ]
Před přednáškou Mgr. et Mgr. Josefa Havlíka bylo 5. 11. 2010 promítnuto video
 z Hospicu sv. Jana N. Neumanna Prachatice. V těchto dnech oslavil páté výročí 
svého založení. Z webových stránek hospicu:
Co je Hospic?
Hospic - není léčebnou dlouhodobě nemocných
Hospic - není domovem důchodců
Hospic - není nemocnicí
Hospic - není sanatoriem
Hospic je zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. 
Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti.
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči 
o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti 
a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem
paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin". 

Zakladatelka hospicového hnutí u nás - MUDr. Marie Svatošová říká" : "Hospic je umění doprovázet."

Přednáška na téma "Křesťanství v moderním světě" -

přidáno: 24.11.2010 11:34, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 6:53 ]
přednesl Mgr. František Štěch, Ph.D. 19. 11. 2010. Křesťanství má velký 
potenciál oslovovat mladé lidi, ale musí být více otevřené a umožňovat i různou
liturgii s ohledem na kulturní tradice jednotlivých národů. Současný stát 
"vyvlastnil" rodinu, důležitá období se odehrávají mimo ni (narození 
a smrt ve specializovaných institucích, výchova se přesouvá do škol). 
Po přednášce bylo promítnuto video s ukázkou "náboru a manipulace" 
důvěřivých lidí skupinou Triumfální centrum víry, kterou založili manželé Miloš
a Marcela Kozohorských. 






Exkurze do Budvaru -

přidáno: 24.11.2010 12:02, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 6:49 ]
23. 11. 2010 jsme navštívili pivovar Budvar. Účast byla velká, proto jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. Po prohlídce jednotlivých výrobních procesů jsme 
poseděli v přilehlé pivnici.  Exkurze se líbila. Historie vaření piva 
v Českých Budějovicích sahá až do 13. století, což je také doba založení 
města a přidělení vářečného práva. Již v roce 1913 byl ležák znám 
i za hranicemi a díky tomu nebyla obnova po 1. světové válce tak těžká.
 Pivovar prošel několika modernizacemi. Pivo se stávalo stále populárnější 
a tak si pivovar nechal patentovat ochranné známky „Český 
budějovický granát“, „Budweiser bier“, „Budbräu“ a v roce 1930 
známku „Budvar“, podle které se v roce 1936 pivovar přejmenoval.
Pivo
světlý ležák, kroužkovaný ležák, 
světlé výčepní pivo, tmavý ležák, 
Bud Premier Select, nealkoholické pivo







3.12.2010 se uskutečnila přednáška o zdravém stárnutí -

přidáno: 5.12.2010 14:22, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 6:56 ]
kterou přednesla MUDr. Ludmila Havlíková. Poradila, jak na špatný spánek 
(meduňka, mateřídouška, teplé mléko s medem, nejlépe teplé kakao), 
a vysvětlila, jak je důležité udělat si včas reorganizaci bytu, 
především si pořídit vyšší postel, zbavit se zbytečností a velkého bytu.
 Klíčovým aspektem je péče o duševní zdraví seniorů, kteří potřebují vědět,
 že ještě mají svou cenu. A nesmíme zapomínat
na udržování dobré fyzické kondice a dobrých vztahů.
A jaké je bohatství stáří s úsměvem? Shrnuto: stříbro ve vlasech, 
zlato v zubech,kameny v ledvinách, cukr v krvi, olovo v nohách, 
vápník v cévách a tak by se dalo pokračovat...





Soutěž účastníků trénování paměti –

přidáno: 19.12.2010 11:42, autor: Klub Absolventů U3V

8.12.2010 na výzvu studentek Zdravotně sociální fakulty JU proběhla soutěž, do které se zapojily i členky

klubu ve dvou skupinách. Výsledek byl pro studentky překvapením. Na 1. a 3. stupni se umístily právě 

členky klubu.

Výsledky:

1.      Senioři Sk. 2 – 707 bodů

2.      Studenti Sk. 3 a 5 – 688 bodů

3.      Senioři Sk. 4 – 676 bodů

Vítězná skupina: Jaroslava Marešová, Tereza Polanková, Ludmila Průšová, František Welser (nečlen), 

Vlasta Zimmelová; náhradnice Alena Fuková

Druhá skupina seniorek, která byla o pouhých 31 bodů za vítěznou skupinou: Božena Kotyzová, 

Marie Koupalová, Marie Ludikarová, Anna Plojharová.


Návštěva Solných lázní –

přidáno: 19.12.2010 12:00, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 6:39 ]
15. 12. 2010 se rozhodlo 43 odvážných z klubu se svými
 přáteli odjet do Gmündu vykoupat. I přes nepříznivé počasí
 nikdo nelitoval, že se zájezdu zúčastnil. Pan řidič jel
 velmi opatrně, pan Jaroslav Nobis byl dobrý průvodce
 a tak jsme si mohli v klidu užívat hezkého prostředí lázní.
Byl to mile prožitý den mezi vánočním úklidem a pečením.





Přednáška PhDr. Jana Polivky -

přidáno: 19.12.2010 12:02, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 6:37 ]
17.12. 2010 s názvem „Psychopatologie“, ve které se zabýval problémy 
duševního zdraví. Co je normalita (duševní zdraví, které směřuje 
k seberealizaci a ke zralosti) a abnormalita lidské psychiky 
a některé příčiny poruch. Hodně nás ovlivňuje očekávání, proto by 
mělo být optimistické, protože případné nezdary se zvládají lépe. Je 
důležité znát svou hodnotu, protože druhým můžeme dát jen to, co je v nás. 
Stáří je výslednicí života a na jeho konci by si měl každý říct: „Život byl
takový, jaký měl být, a bylo to dobré.“ Opakem je zoufalství, kdy si člověk
řekne: „Mělo být všechno jinak.“ 


Vánoční setkání

přidáno: 19.12.2010 12:04, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 6:35 ]
Výbor klubu připravil na 17.12.2010 pro své členy "Vánoční setkání" 
spojené s koncertem absolventek konzervatoře Heidi Vacek a
 Lucií Malhockou a zároveň ochutnávkou doneseného vánočního pečiva 
a cukroví. Setkání se uskutečnilo na Teologické fakultě v přízemí, 
v sále č. 3. Koncert se skládal z finských, anglických, 
francouzských a rakouských vánočních skladeb. Krásnou atmosféru 
vytvořilo i společné zpívání  českých koled a nechyběla ani  "Tichá noc". 
Pozdravit nás přišla také paní doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., která se
 vyjádřila o aktivitách klubu pochvalně. Všichni jsme se rozešli s přáním 
hezky prožitých nadcházejících vánočních svátků a ve zdraví prožitého 
nového roku 2011.

Přednáška na téma Kvalita života seniorů -

přidáno: 10.1.2011 14:36, autor: Klub Absolventů U3V
7.1.2011 - přednášející Mgr. Dagmar Dvořáčková hovořila o faktorech, které ovlivňují život seniorů. Jsou
to: fyzické prožívání, psychická pohoda a sociální postavení jedince a jeho vztahy k druhým lidem, umět 
dávat zpětnou vazbu a naučit se ji dávat slušnou formou a kritiku umět přijímat (vždycky prvně vidíme, 
co ten druhý dělá špatně) a užitečnost vlastního života.

Přednáška Psychologie nových náboženství -

přidáno: 23.1.2011 4:52, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 6:31 ]
21.1.2011 se uskutečnila velmi zajímavá přednáška, kterou 
přednesl PhDr. Jan Polivka. Tématem bylo: Jak rozeznat sektu 
od náboženství, praktiky sekty při získávání nových členů a 
následná manipulace s nimi. Jsou tři kroky psychické 
manipulace: rozmrazení (dezorientovat), přizpůsobení (změna 
osobnosti), zmrazení (rozchod s původní rodinou, změna 
zájmů). Podlehnout může každý vnitřně nevyrovnaný nebo 
nespokojený člověk, nezáleží na intelektu, protože všechno je 
výsledkem prožitků a emocí.




Nové trendy v ošetřovatelství -

přidáno: 5.2.2011 9:53, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 13.2.2011 6:29 ]
přednáška 4.2.2011. PhDr. Věra Stasková seznámila posluchače 
se změnami při první pomoci podle nových směrnic EU 
(při resuscitaci je důležitější masáž než dýchání z úst do úst).
Na číslo112 volat jen při hromadném neštěstí nebo v případě, že se 
jedná o cizince a je třeba domluvit se, jinak je lepší volat na 155.
Při první pomoci je důležité zachovat klid a komunikovat se 
záchrannou službou, která pomůže radou než přijede odborná pomoc. 







Přednáška "Vývoj dnešní společnosti a náboženství" -

přidáno: 20.2.2011 5:47, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 20.2.2011 6:10 ]
18.2.2011 Ing. Dr. Alois Křišťan, Th.D. porovnával rozdíly mezi 
životními styly do 18. století a následnými změnami. Co bylo 
dřív dané (člověk patřil do jednoho společenství a celý život 
uznával příslušné hodnoty ), nyní společnost směřuje k pluralitě 
a s tím souvisí demokracie, která nutí volit mezi různými modely 
života. Míra rozhodování přináší i zátěž - "Jsme odsouzeni ke 
svobodě" (Santer). Vždy je důležité mít pro sebe zdůvodněno, 
proč být křesťanem (muslimem, protestantem...), a to nejen
proto ...(že učení určité církve je mně blízké), ale i pro...
.(společenství bližních)

První výročí našich webových stránek -

přidáno: 20.2.2011 8:59, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 20.2.2011 10:41 ]

Vážení příznivci těchto stránek, možná jste si ani neuvědomili, že slaví první výročí svého vzniku. 

Při této příležitosti musím vzpomenout na jejich začátek, na prvotní nápad již zemřelé předsedkyně 

Klubu absolventů U3V,  paní Růženy Somrové. Možná, že někteří z Vás sem chodíte 

pravidelně pro aktuální informace z klubu nebo pro informace, které Vás zajímají, a to byl také 

důvod, proč vznikly. Jsem velmi ráda, když mně pošlete odkaz na zajímavý článek, někdy i 

využiji text nebo obrázek z Vašich mailů. Přála bych si, aby stránky klubu byly především pro 

Vás a aby každý mohl uplatnit svoje představy a přání jejich další podoby. Uvítám všechny 

Vaše nové náměty, protože je důležité, aby se Vám naše webové stránky líbily, byly pro Vás 

zajímavé a rádi jste se sem vraceli! Předem děkuji a přeji Vám, abyste zde nacházeli vždy 

aktuální, zajímavé a potřebné informace. Marie Macháčková

 

 
přidáno: 5.3.2011 12:59, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 5.3.2011 13:38 ]
o šlechtičně Sidonii Nádherné. O ženě, která byla přítelkyní nevšedních mužů - 
malíře Maxe Švabinkého a básníka  Rainera Maria Rilkeho. Její životní láskou byl spisovatel, dramatik a novinář Karl Kraus. Jedním z možných příčin, proč baronka Náderná odmítla jeho nabídky, byla iniciativa básníka Rilkeho, který jí prý sňatek s Krausem rozmluvil. Nelíbilo se mu, že Kraus nebyl aristokrat a také na něj žárlil.
Kraus se nikdy neoženil a  Sidonii navštěvoval ve Vrchotových Janovicích od roku 
1913 až do své smrti 1936. Její život se prolínal v době největších změn. Prožila dvě světové války a poznala dvě totality - nacismus i komunismus.
V roce 1948 přešla pěšky hranice do Bavorska pomocí převaděče. Narodila se v roce 1885, zemřela v Anglii v roce 1950. Její ostatky byly převezeny a uloženy v Janovicích 25.5.1999.



přidáno: 5.3.2011 13:39, autor: Klub Absolventů U3V
4.3.2011 Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. rozebírala faktory, které ovlivňují kvalitu života ve stáří. Z nich nejdůležitější jsou materiální, psychologické, sociální a duchovní podmínky, vlastní zdravotní stav, sebepojetí, sociální vztahy, bezpečnost, rodina, právo, finance, náboženství, volný čas a osobní rozvoj - to vše je velmi důležité a ovlivňuje pocit vlastního štěstí. Ovlivňuje nás nejen blízké okolí, ale i makrosystém. Mladá generace je
"masírována" názory, že jim důchodci "ujídají"  a uměle se u nich vyvolává gerontofobie.
V dnešní době se mluví hodně o ageismu (age-anglicky věk),tj. vyřazování starších lidí z různých aktivit a činností, které vyžadují zvýšenou odpovědnost a pozornost pod 
dojmem, že nebudou schopni dobře rozhodovat a adekvátně jednat. Stáří však není
 nemoc a jinak zdravý, starší člověk se dovede plně postarat o sebe i o své okolí, i když 
s přibývajícím věkem přicházejí určité specifické změny, ale které neplatí absolutně. Je důležité, aby se více rozšiřovaly sociální služby než NDL.  

Významné životní jubileum

přidáno: 20.3.2011 8:37, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 20.3.2011 16:34 ]
oslavily paní Jiřina Drábová a Věra Benešová. Do dalších krásných let 
přejeme zdraví a dobrou náladu, chuť stále mezi nás chodit a zúčastňovat
se aktivit klubu. To vše jim také popřála předsedkyně klubu Jana Řezáčová
 s Marií Řehákovou před přednáškou 18. 3. 2011.  enpoíbit Tě smět.
18.3.20Přeji T
i mnoho šťastných dnů,


Přednášku "Víra jako zosobnění záruky smyslu života a bytí"

přidáno: 20.3.2011 9:01, autor: Klub Absolventů U3V
přednesla Mgr. Kateřina Brichcínová 18. 3. 2011. V ní podrobně vysvětlila, 
co je to víra, jaké potřeby uspokojují člověka ve vztahu s Bohem, mezi které 
patří například spása, odpuštění, potřeba spravedlnosti a potřeba smyslu života. 
Víra se nemůže zrodit z důkazů Boží existence, a ani důkazy nemohou dát víru. Bůh musí být osobou, aby  člověk mohl přijímat jeho lásku s důvěrou, mohl se
 o něj vždy opřít i když sám zklamal. Boží spravedlnost je milosrdenství.







Přednáška "Psychologie zdraví a nemoci" -

přidáno: 4.4.2011 4:13, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 4.4.2011 4:37 ]
1.4.2011 se PhDr. Vlastimila Urbanová ve své přednášce zaměřila na vztahové problémy, postoji k životu, k lidem a sobě samému. Nejdůležitější je, chovat se ke každému, i k sobě, s úctou a respektem. Autoritářská výchova vede k pocitu méněcennosti a z toho vychází agresivita, domácí násilí, urážky a zesměšňování
druhých. Duševní zdraví určuje náš šťastný život a nemoc je signálem, že něco 
máme ve svém životě změnit, protože duše a tělo tvoří neoddělitelnou součást a navzájem se ovlivňují. 
Duševní zdraví dává pocit štěstí.





Opět je zahájeno cvičení jógy -

přidáno: 11.4.2011 14:53, autor: Klub Absolventů U3V
Mgr. Kornatovská, Katedra výchovy ke zdraví
 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity oznamuje 
možnost zdarma využít cvičení jógy, a to ve středu 
15 -16.30 hod. a masáže též ve středu 15 -18 hod. 
Koná se na Ped. fakultě u Českého rozhlasu. 
Objednávky při osobní návštěvě ve středu. 




Přednáška na téma Osvícenství a katolická církev -

přidáno: 18.4.2011 15:34, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 18.4.2011 16:24 ]
kterou 15.4.2011 přednesl ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (ještě s dalšími spoluautory vydal v roce 2005 se stejným názvem knihu). Vysvětlil ve třech částech, co je osvícenství, kde se vzalo a kde má kořeny a jaký postoj k němu zaujala v různých obdobích katolická církev. Osvícenství bylo intelektuální hnutí v 18. st., které znamenalo převrat ve vývoji evropského myšlení (svoboda, rovnost, bratrství), využívá rozum i humanitu a vytvořilo vlastní duchovní, etické a estetické principy. V 19. st. je osvícenství papežem odsouzeno jako negativní směr a je vnímáno jako blud. Na počátku 20. st. bylo církví přehodnoceno a některé myšlenky z osvícenství byly
přijaty i katolickou církví. Například svoboda svědomí, chápání rovnosti mezi mužem 
a ženou, praktická zbožnost, láska k bližnímu a rozdíly mezi katolíky 
a protestanty.
 


Významné životní jubileum -

přidáno: 18.4.2011 16:25, autor: Klub Absolventů U3V
 oslavila v těchto dnech paní Marie Ludikarová, dlouholetá členka Klubu.
 U této příležitosti ji předsedkyně klubu za celý výbor i klub popřála hodně zdraví, štěstí a chuť dále zůstat ve výboru a svými zkušenosti pomáhat. Univerzitu třetího věku ukončila v roce 1995 a od té doby je také členkou výboru. U příležitosti 10. výročí založení Klubu absolventů na slavnostním zasedání, které se konalo v hotelu Gomel 24. 5.2006, obdržela Pamětní list. 




Přednáška "Z matrik a rodokmenů" -

přidáno: 8.5.2011 2:24, autor: Klub Absolventů U3V
6.5.2011 PhDr. Jiří Chvojka přiblížil, jak postupovat při sestavování rodokmenu. Rozlišujeme "rozrod" - postup od předka k nám, 
"vývod" - od nás k předkovi a "rodokmen" - podle přímých předků 
po mužské linii. 
Zápisy v matrikách:
Nejstarší matrika u nás je z 1. pol. 16. stol.: 1531-1602 Jáchymov 
(SOA Plzeň) – matrika sňatků.      
Obecně měly nejstarší katolické matriky jednodušší strukturu zápisů, než byly záznamy v matrikách nekatolických i než bylo předepsáno římským rituálem z roku 1614. Struktura záznamů byla nejednotná, jednoduchá a až do 18. stol. spočívala na libovůli faráře. Zápisy byly v různém jazyce (latina, němčina, čeština). V 16. a 17. století bylo výjimečně zapisováno do rubrik (zvl. luterské). Vedly se matriky narozených, resp. křtu - datum křtu, jméno dítěte, jména a bydliště rodičů a kmotři; matriky úmrtní - 
nejméně pečlivé. Kolem roku 1700 - evidence úmrtního věku a poddanské příslušnosti. Na webových stránkách www.genea.cz se dozvíte mnoho podrobností. 

Ing. Jiří Pejša -

přidáno: 15.5.2011 5:52, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 29.5.2011 12:39 ]
oslavil nedávno významné životní jubileum. Předsedkyně klubu mu popřála před přednáškou 20.5.2011 především zdraví, aby mohl stále mezi nás chodit a také dobrou pohodu a optimismus do dalších let.

Exkurze do České Televize a prohlídka zámku ve Vrchotových Janovicích -

přidáno: 29.5.2011 9:07, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 29.5.2011 14:13 ]
Dne 17.5.2011 se 52 členů klubu zúčastnilo návštěvy do ČT na Kavčích horách. Přivítala nás hlasatelka zpráv Iveta Toušlová, která nám tuto 
exkurzi zařídila. Prohlídka byla zajímavá, překvapilo nás, jaký je to
rozsáhlý objekt. V kilometrech chodeb by se dalo zabloudit. Provázeli nás dva bývalí zaměstnanci, jinak bychom se ztratili ve změti připravených 
kulis, nábytku a kabelů.Navštívili jsme několik studií, např. kde se natáčela pohádka pro děti nebo pořad "Sama doma" 
 
Odpoledne se pokračovalo na zámek do Vrchotových Janovic, kde žila Baronka Sidonie Nádherná - poslední šlechtična na tomto zámku. 
Sidonie Nádherná byla atraktivní a vzdělaná osobnost.Byla mecenáška a organizátorka kulturního života. Na zámek zvala významné osobnosti tehdejší doby a od r. 1895 pečovala o zdejší rodinné sídlo, především o park. Ona i její zámek měli trpký osud, poplatný tehdejší době. Nejdříve jí zdeptal osud rodiny, úmrtí otce a obou 
bratrů, pak obsazení zámku německou, později zase sovětskou armádou. Nakonec byla nucena emigrovat do Anglie, kde v r. 1950 zemřela. V současnosti je zámek zrekonstruován, v části je expozice národního muzea 
a v části pozůstalost rodiny Nádherných. Její ostatky byly do Čech převezeny a uloženy ve Vrchotových Janovicích za přítomnosti ministra kultury 25.5.1999.
Autorkou fotografií z ČT je Marie Řeháková, ze zámku Marie Hlavatá

Přednáška "Religionistiky a její význam v dnešní době"

přidáno: 29.5.2011 9:11, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 29.5.2011 12:19 ]
Tato přednáška se uskutečnila 20.5.2011 a přednesl ji
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. Religionistika je věda o náboženstvích, 
religare znamená znovu spojit, svázat.
Význam dnešní religionistiky je především v mezinárodním dialogu. Civilizace
je definována podle náboženských společenství. Světový mír není možný bez míru mezi náboženskými organizacemi, bez vzájemného poznávání a mezináboženského dialogu. Je důležité, aby lidská společnost nebyla válkou všech proti všem, aby se vědomí individuální slilo do kolektivního vědomí. 






Závěrečné hodnocení akademického roku 2010/2011

přidáno: 29.5.2011 9:12, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 29.5.2011 14:06 ]
se uskutečnilo 27.5.2011 v konferenčním sále hotelu Budweis, kterého se zúčastnilo 62 členů klubu a 2 hosté.
Jedním z hostů byla doc. PhDr. Jana Šemberová. Zprávu o činnosti a celkového zhodnocení uplynulého akademického roku přednesla Marie Řeháková. V tomto roce se do klubu přihlásilo 134 absolventů, mezi nimi 
i absolventi U3V, kteří ukončili studium na ZSF a TF v roce 2010.
Přednášky se konaly na Teologické fakultě.

Klub měl bohatý program. Celkem 16 přednášek, z toho 8 zajišťovala Zdravotně sociální fakulta a 8 Teologická, 
2 exkurze (pivovar Budvar a ČT se zámkem Vrchotovy Janovice), vánoční setkání s koncertem absolventů konzervatoře a v prosinci 2010 návštěva solných lázní v Gmündu. Mimo navržený program byla přednáška
Mgr. Zdeňka Bezecného, Ph.D. o baronce Sidonii Nádherné. Kromě toho měli členové klubu možnost 
navštěvovat i vzdělávací moduly: historický, přírodovědný, psychologický, počítačový, výtvarný a jazykový, dále kurz komunikace, poznávací - Šumava známá i neznámá, přednáškový cyklus - finanční trh a my, tělovýchovný kurz severské chůze, jógu na Pedagogické fakultě včetně masáží a kurz trénování paměti. Mimořádnou
událostí byla přednáška prof. Martina Hilského o jeho překladatelské práci a rozboru Shakespearových her.

Předsedkyně klubu Jana Řezáčová, která se nemohla setkání zúčastnit, prostřednictvím Marie Řehákové poděkovala manažerce klubu Magdě Kačerové za zajištění a skvělou organizaci mimopřednáškových aktivit, 
Marii Řehákové za odpovědné vedení účetnictví, Marii Macháčkové za průběžnou aktualizaci a zpracování webových stránek klubu a všem dohromady za krásnou spolupráci a přípravu plánu přednášek na další akademický rok 2011/2012. Vzkázala poděkování děkanu TF panu Tomášovi Machulovi za poskytnutí přednáškového sálu na TF, paní doc. Ludmile Muchové a paní doc. Janě Šemberové za zajištění přednášejících
a podporu. Poděkování patří i Mgr. Táně Trávničkové, paní Suchomelové a Gabriele Janové za organizační 
pomoc během roku.

PS: Výbor klubu děkuje předsedkyni Janě Řezáčové za důstojné a odpovědné vedení klubu a tím také tlumočí poděkování převážné většiny členů, kteří nešetřili chválou na její adresu.

Po ukončení oficielního jednání přišla přítomným zahrát kapela Gama Swing. Přestože kapela hrála výborně, 
pro některé to bylo moc hlučné a začali odcházet. Ten, kdo vydržel do konce, si na závěr i zatančil. 

Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na shledání v příštím akademickém roce.

Další fotografie jsou ve fotoalbu



















Comments