Vzdělávací program KA

Vzdělávací program Klubu absolventů U3V

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Teologická fakulta

 Akademický rok 2019/2020

 budova TF JU v Českých Budějovicích, Kněžská 8

Přednášky vždy v pátek 9.00–12.00

Učebna č. 105, 1. patro

18. 10. 2019      Děti bez lásky – o výchově a duši dětí vyrůstajících mimo láskyplné vztahy

                          (doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.)

8. 11. 2019    V roce 2019 uplyne 30 let od svatořečení Anežky České - symbolu milosrdenství

                          (prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.)

13. 12. 2019      "Vánoční svatí"  /sv.Josef,  Mikuláš, sv. Lucie atd./ 

                          (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.)

24. 1. 2020        Církevní architektura v Čechách a na Moravě

                          (Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.)

14. 2. 2020        Židovská mystika /kabala a jiné/

                          (Mgr. Viktor Ber, Ph.D.)

13. 3. 2020        Žalmy a proroctví starého zákona - mluví i k současnému člověku?

                          (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)

17. 4. 2020        Může současná věda najít shodu s vírou?

                          Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

15. 5. 2020        Kam ten svět spěje? Mají dějiny smysl a cíl?

                           (prof. Doc. Jaroslav Vokoun, Th.D.)

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        Zdravotně sociální fakulta

Univerzita třetího věku, Klub absolventů univerzity třetího věku

 

Akademický rok 2019/2020

 

Studijní obor: Kvalita života. Čas v nás, 24. ročník

Výuka: Teologická fakulta JU, Kněžská 8, České Budějovice, učebna 105, výuka od 9:00 do 12:00 hodin

Odborný garant přednáškového cyklu: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

Organizační garant: Jana Řezáčová, předsedkyně Klubu absolventů univerzity třetího věku 

 

Přednášky                                                                                                                         Přednášející  

                                                                                                                     

1.

4. 10.2019

Zahájení výběrového programu „Čas v nás“

Po Malši – příroda a lidé

Jana Řezáčová

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. 

Mgr. Václav Dolanský

2.

1. 11.2019

Můj dům, můj hrad- historie selské usedlosti

 

Ing. Jiří Zabranský

   3.

29. 11.2019

Gemmoterapie - medicína pupenů  

Ing. Marie Šimková

4.

3. 1.2020

Za památkami s historikem a cestovatelem

PhDr. Jiří Chvojka

5.

31. 1.2020

Rudolfovské hornictví

Mgr. Helena Stejskalová

6.

28. 2.2020

Odcizování přírodě. Důsledek či příčina krize

člověka a společnosti?  

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

7.

27. 3.2020

O astrologii s astrologem

Mgr. Helena Stejskalová

8.

29. 5.2020

Závěrečné hodnocení studijního programu

Současná rodina 

Jana Řezáčová

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

PhDr. Vlastimila Urbanová

 

Legenda  :

Plánované výběrové akce 2019/2020

Přednášky, semináře, konference, výstavy, divadlo dle vlastního návrhu členů Klubu absolventů 

Zájmové kurzy: PC, digitální fotografie, divadlo,

Závěrečné hodnocení akademického roku 2019/2020                                                     

                                                                

Comments