Zajímavosti‎ > ‎

JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA

přidáno: 26. 7. 2017 22:30, autor: Klub Absolventů U3V   [ aktualizováno 26. 7. 2017 22:37 ]

 

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů: 

* pýchu

* lakomství

* závist

                                                     * hněv

                                                     * smilstvo

                                                     * nestřídmost

                                                     * lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;

* z lakomství zákon ekonomiky;

* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;

* závist v boj o spravedlnost;

* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;

* smilstvo v prevenci proti neurózám;

* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,

okrádání definované jako svobodný trh,

zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,

neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a

likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,

nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy.

K tomu dodám, že:

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,

tolerance se proměnila v ustupování zlu

a korektnost v povinný názorový koridor.

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c

Video s doc. Kašparů zde

Comments