Vzdělávací akce KA

Vzdělávací program Klubu absolventů U3V

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Teologická fakulta

Akademický rok 2009 – 2010

Učebna č. 105, 1. Poschodí, Teologická fakulta

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kněžská 8, vždy v pátek 9,00 – 12,00 hodin

      23.10.2009  Problémy skupinového zla.                     Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.

                          Terorismus

      18.11.2009  Cesta české ženy za vyšším                    PhDr. Jana Zahradníková

                         Vzděláním

      11.12.2009  Nekonečno v matematice                        RNDr. Jan Zahradník

      22.1.2010    Osobnost J.V. Jirsíka, jeho význam        Mgr. Rudolf Svoboda, ThD.

                          pro český národ a pro církev

      19.2.2010    My a ti druzí.                                           Doc. DhDr. Ludmila Muchová, PhD.

                         O interkulturním setkávání

      26.3.2010    Etické aspekty finanční a hospodářské   PhDr. Jan Polívka

                         Krize

      21.5.2010    Kříž a meč                                               prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

                        - sonda do křížových výprav

      28.5.2010    Závěrečné hodnocení


Vzdělávací program Klubu absolventů U3V

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta

 Akademický rok 2009 – 2010

Učebna č. 105, 1. poschodí, Teologická fakulta

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kněžská 8, vždy v pátek 9,00 – 12,00 hodin

 

     Září 2009  Slavnostní setkání na Hluboké – podrobnější informace budou v září na naší nástěnce na TF JU

     16.10.2009  Zdravý životní styl                                 doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

     6.11.2009  Biopotraviny a biopaliva                        doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.

     4.12.2009  Důstojnost v seniorském věku                Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

     8.1.2010    Alergologie a imunologie                        MUDr. Nováková

     12.2.2010  Alzheimerova choroba                             Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

     12.3.2010  Nákazy přenášené krví                             MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

                      (virové hepatitidy)

      9.4.2010  Tradiční čínská medicína                         MUDr. Petr Hofman

                      v dnešní době

     14.5.2010  Kapitoly z dějin lékařské etiky                PhDr. Jan Vitoň

     28.5.2010  Závěrečné hodnocení

Comments